Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Bestuurskracht

De bestuurskracht van een gemeente is het vermogen om effectieve antwoorden te geven op de vragen en problemen die op haar afkomen. Bestuurskracht kan worden gezien als de relatie tussen de opdracht en de capaciteit van een gemeente. De opdracht wordt gevormd door taken die een gemeente in medebewind uitvoert, door lokale ambities en door omgevingsfactoren (bv. omvang grondgebied, aantal inwoners,…). Bij de capaciteit spelen eveneens verschillende soorten factoren, gelinkt aan financiën, personeel, bestuurlijke relaties,…

Plattelandsgemeenten moeten afrekenen met een hardnekkige beeldvorming als zou het bestuur en beleid daar minder kwaliteitsvol zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat bestuurskracht, bekeken vanuit de verhouding capaciteit vs. opdracht, geen typisch probleem is voor plattelandsgemeenten. In tegendeel, er werden veel voorbeelden van goed bestuur en beleid vastgesteld. Maar, er is wel een groter spanningsveld tussen capaciteit en opdracht in plattelandsgemeenten, doordat er een structureel beperktere capaciteit voorhanden is (fiscale draagkracht) en/of doordat bepaalde taken in plattelandsgemeenten zwaarder doorwegen (bv. samenhangend met de uitgestrektheid van het grondgebied).

 

Navigatie