Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Bestuurskrachtmeting

Leuven, 8 juni: congres Bestuurskracht voor en door plattelandsgemeenten

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij onderzochten de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven de bestuurskracht van plattelandsgemeenten. Niet minder dan 57 visitaties bij vrijwillig deelnemende gemeenten in de periode 2011-2016 leverden een schat aan informatie op: over de bestuurskracht van die plattelandsgemeenten, maar ook inzichten over bestuurskracht die relevant zijn voor alle Vlaamse gemeenten. Hetzelfde consortium van universiteiten ondersteunde overigens de begeleide zelfevaluaties inzake bestuurskracht in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op het Congres Bestuurskracht werden de inzichten en suggesties uit dit praktijkonderzoek gedeeld. U kunt de presentaties hieronder downloaden, naast het respectievelijke programmaonderdeel. Het bijhorende handboek 'Bestuurskracht: Inzichten vanuit het platteland', een inspiratiebron voor meer krachtenbundeling, leiderschap en beleid, dicht bij de burger en inspelend op grotere maatschappelijke uitdagingen, kunt u bestellen bij Uitgeverij Politeia.

Programma en presentaties

09.00 uur​​Ontvangst en koffie
​09.30 uur​Openingswoord door Simon De Boeck, raadgever Ruimtelijke Ordening op het Kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.
​09.45 uur

Vijf lessen en vijf beleidsaanbevelingen uit de 57 visitaties bij de landelijke gemeenten

KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent - presentatie

​10.15 uur

Workshopronde 1:

Maak uw keuze uit vier thema’s. Elke sessie wordt ingeleid door een gastspreker, een moderator faciliteert de onderlinge uitwisseling.

SCHAAL : Schaalvergroting via samenwerking in een vaste regio

Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar (Neteland) - presentatie

Eric Vos/Filip Buijs, burgemeester en secretaris Turnhout (stadsregio Turnhout) - presentatie           

RUIMTE:  Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en een lokaal en landelijk beleid inzake ruimtelijke ordening

Dieter Wouters, burgemeester Wuustwezel - presentatie
Kaat Smets, stafmedewerker beleidsplanning, Departement Omgeving - presentatie

MANAGEMENT:  Een modern personeelsbeleid in een kleine gemeente

Alain Wyffels en Sabine De Wandel, burgemeester en secretaris Langemark-Poelkapelle - presentatie  

PLANNING EN BBC: Opmaak BBC als momentum voor kerntakenanalyse en efficiëntiewinsten

Bart Van Herck, IDEA consult - presentatie

​11.30 uur

Workshopronde 2:

Maak uw keuze uit vier thema’s. Elke sessie wordt ingeleid door een gastspreker, een moderator faciliteert de onderlinge uitwisseling.

SCHAAL :  (Vrijwillige) fusies bij landelijke gemeenten

Bram Opsomer, projectteam fusies ABB  - presentatie

Guy Bodeux, gemeentesecretaris Meeuwen-Gruitrode - presentatie

RUIMTE:  Landelijke gemeenten en het discours over verdichting van de Vlaamse Bouwmeester

Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

MANAGEMENT: Gemeente en OCMW: een getuigenis van een sterk geïntegreerde werking in Hoegaarden

Bart Hendrix, secretaris van gemeente en OCMW Hoegaarden - presentatie

PLANNING & BCC: Meer doen met BBC en de opmaak van een omgevingsanalyse richting 2018

Geert Mertens, afdeling lokale financiën, Agentschap Binnenlands Bestuur - presentatie

12.30 uur

Voorstelling van de nieuwe gezichten van ABB en VVSG voor de lokale besturen
Debat over de bestuurskracht van landelijke gemeenten, het decreet lokaal bestuur en de belangrijkste dossiers op de politieke agenda voor de komende jaren.

Mieck Vos, algemeen directeur Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten

Jeroen Windey, administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse overheid gaan in gesprek over bestuurskracht, het decreet lokaal bestuur en de belangrijkste dossiers op de politieke agenda voor de komende jaren.

​13.15 uur​Walking lunch

Tijd voor informeel gesprek en ontmoeting

 

 

Eindrapport Bestuurskrachtmeting Plattelandsgemeenten fase II en III beschikbaar

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaf in 2014 de opdracht voor een tweede en derde bestuurskrachtmeting bij plattelandsgemeenten. Het eindrapport van deze bestuurskrachtmeting is nu beschikbaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent in samenwerking met de VVSG. De deelnemende gemeenten (27) stelden zich vrijwillig kandidaat. In de pilootfase (2011) stapten reeds 15 gemeenten in het traject. Het doel van deze bestuurskrachtmeting is niet het rangschikken of benchmarken van gemeenten, maar het van elkaar leren hoe bestuurskrachtproblemen zich aandienen en welke oplossingen werkbaar zijn.

Het onderzoek verliep in drie fasen: het verzamelen van een aantal ken- en stuurgetallen van de betrokken gemeenten, een bezoek van de visitatiecommissie (met twee vertegenwoordigers uit andere deelnemende gemeenten) en twee workshopdagen. Volgende thema's kwamen aan bod: samenwerking gemeente-OCMW, burgerparticipatie via adviesraden, de beleids‐ en beheerscyclus (BBC) en het meerjarenplan, interne werking en communicatie, burgergedrevenheid en responsiviteit van schepenen, beleid/praktijken rondom ruimtelijke ordening, beleid/praktijken rondom handhaving, kwetsbaarheid op vlak van administratieve capaciteit en intergemeentelijke samenwerking.

Wat is de bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten?  

In 2011 liep in de schoot van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) en in nauwe samenwerking met de VVSG een eerste bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten. Er namen veertien gemeenten deel aan de testeditie.

Uit deze meting bleek dat plattelandsgemeenten niet per definitie een probleem met kwaliteitsvol besturen hebben. Integendeel, er  werden veel goede voorbeelden vastgesteld. Maar het spanningsveld tussen capaciteit en opdracht in plattelandsgemeenten is relatief groter, door een structureel beperktere capaciteit (laag inwonersaantal en beperkt fiscaal draagvlak) en/of doordat bepaalde taken in plattelandsgemeenten zwaarder doorwegen (samenhangend met de uitgestrektheid van het grondgebied). Tijdens de bestuurskrachtmeting leren de deelnemende gemeenten hoe bestuurskrachtproblemen zich aandienen en hoe ze aangepakt kunnen worden vanuit de gemeente zelf. Onder begeleiding van een onderzoeksteam van de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven, staan we stil bij de eigen organisatie, gaan op bezoek bij de andere gemeenten, leren van elkaar goede praktijken,... Dit traject geeft elke gemeente een aantal tools om zelf aan de slag te gaan en bestuurskrachtiger te worden.

In 2014 namen 27 gemeenten vrijwillig deel aan de tweede editie van de bestuurskrachtmeting. De resultaten lees je hierboven.

In 2016 organiseert de Vlaamse Landmaatschappij opnieuw een bestuurskrachtmeting in samenwerking met de VVSG. Er zijn zeventien gemeenten uit de doelgroep ingestapt in dit traject.

 

Navigatie