Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Steunpunt Landelijke Gemeenten

Samen met de landelijke gemeenten wil de VVSG werken aan de uitbouw van een volwaardig, integraal plattelandsbeleid en de versterking van de lokale bestuurskracht van deze gemeenten.
Met de oprichting van het Steunpunt Landelijke Gemeenten wil de VVSG nog meer aandacht schenken aan de eigenheid van die lokale besturen. Informatie, ervaringsuitwisseling en belangenbehartiging staan centraal. Het Steunpunt zal lokaal de vinger aan de pols houden door contacten met landelijke gemeenten en hun  regionale samenwerkingsverbanden.
Plattelandsbeleid omvat heel wat thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, natuur, welzijn, enz. Een leefbaar  en kwaliteitsvol platteland, met een eigen identiteit in een duurzame omgeving is het streefdoel. De gemeenten spelen hierin een essentiële rol. Zij maken op het terrein het integraal beleid waar.  De versterking van de bestuurskracht van plattelandsgemeenten is dus van groot belang voor een platteland waar alle Vlamingen hun voordeel uit halen.

 

Navigatie