Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG-Politeia

​VVSG-publicatie: Hoera open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten

Elke dag verliezen we bijna 6 ha aan open ruimte. En onze open ruimte wordt niet alleen schaars, ze versnippert ook tot kleinere gebieden. Bovendien verandert ze steeds meer van uitzicht door nieuwe activiteiten in het landelijk gebied, die daarbij soms de ruimtelijke kwaliteit van het platteland op de proef stellen.  Nochtans moeten we onze open ruimte koesteren en er zorgzaam mee omgaan. Want voor vele maatschappelijke uitdagingen ligt de oplossing juist op het platteland. Onze open ruimte is een onmisbare bouwsteen en hefboom voor de leefbaarheid van het sterk verstedelijkte Vlaanderen.

Tien jaar geleden werden de eerste stappen gezet naar een volwaardig Vlaams plattelandsbeleid. Dat jonge, transversale beleidsdomein is bij uitstek integraal, gebiedsgericht en bottom-up. De lokale besturen zijn een belangrijke partner in dit Vlaamse plattelandsbeleid en een essentiële schakel in het streven naar voldoende open ruimte. Met de publicatie Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten wil de VVSG de lokale besturen inspireren om blijvend te werken aan het landelijke gebied en de open ruimte van morgen. De publicatie richt zich eerst en vooral op mandatarissen en ambtenaren in landelijke gemeenten of gemeenten met openruimtegebieden, maar zal iedereen die interesse heeft in een of meerdere aspecten van het plattelandsbeleid, zeker inspireren. Volgende thema's komen aan bod in het boek: open ruimte vrijwaren, inrichten en onderhouden; streven naar ruimtelijke kwaliteit en identiteit; een functioneel wegennet; aandacht voor kwetsbare groepen; leefbare dorpen creëren; ondersteunen van kwaliteitsvol ondernemerschap en veerkrachtige ruimte voor klimaat, energie en voedsel. U kunt het boek hier bestellen.

Navigatie