Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De Dienstenwijzer

U geraakt nog amper wijs uit het grote aanbod binnen de lokale diensteneconomie? De dienstenwijzer is – in samenwerking met de VVSG - volledig vernieuwd en nu veel gebruiksvriendelijker.

Het is belangrijk dat burgers gemakkelijk hun weg vinden in het aanbod aan diensten zoals kinderopvang, tuinonderhoud, klusjes, …  . De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom de vernieuwde dienstenwijzer en stelt deze gratis ter beschikking.  Hierdoor vinden de burgers in uw gemeente zeer eenvoudig hun weg naar de voor hen geschikte diensten, en u krijgt als lokaal bestuur een beter overzicht van wat er leeft op vlak van sociale economie binnen uw gemeente en zorggebied van de werkwinkel. 

Pioniers op dit terrein waren Antwerpen en Gent. Vandaag zijn er in totaal 21 Dienstenwijzers geactiveerd. Het is de bedoeling dat er snel dienstenwijzers bijkomen. Per zorggebied van de Werkwinkel kan u beschikken over uw ‘eigen’ dienstenwijzer. Hoe gaat u tewerk? Dat leest u in het plan van aanpak.

Navigatie