Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Clusterwerking voor sociale activering

Clusterwerking sociale activering voor kleine OCMW's in 2016

Een cluster is een groep van minstens drie kleine OCMW's, die zich er toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk beleid.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, heeft de clusterwerking vanaf 2015 betrekking op een beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de OCMW-gebruikers. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort de socio-professionele inschakeling immers voortaan tot de bevoegdheid van de regio's en kunnen de clustermiddelen niet meer ingezet worden voor activering naar werk.

Per cluster wordt een bedrag voorzien van 10.000€ voor het jaar 2015. Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage sluit de clusterpromotor, net als de voorgaande jaren, een overeenkomst met de Minister via e-convention, waarin de samenwerkingsmodaliteiten en de te behalen doelstellingen worden bepaald.

Op 13 april 2015 verscheen het K.B. van 27 maart 2015. U vindt het onder Inforumnummer 198339.

Op 3 maart 2016 verscheen het K.B. van 15 februari 2016. U vindt het onder Inforumnummer 198339.

De vroegere clusterwerking voorzag dat een startbaner kon worden aangeworven in het kader van de begeleiding van de deelnemers. De bestaande startbaanovereenkomsten zullen verder gesubsidieerd worden tot einde contract. Nieuwe startbaner kunnen niet aangeworven worden. Het financieel beheer van de startbaanovereenkomsten behoort vanaf 1 april 2015 tot de bevoegdheid van de Regio's.

Meer info en documenten vindt u hier:

http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/werkgroep-sociale-activering

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

Voor de historische waarde:

Via het “Clusterplan voor kleine OCMW’s” wenst de federale overheid intergemeentelijke samenwerking te stimuleren voor de activeringopdracht van de OCMW’s. Elke cluster krijgt hiervoor een bedrag van €12.500 voor het dragen van de loon- en werkingskosten van de gemeenschappelijke activeringsdienst. Daarbovenop kan men iemand aanwerven met een startbaanovereenkomst. Op dit moment zijn er tien Vlaamse clusters.

De VVSG begeleidt deze clusters inhoudelijk. Met de werkgroep clusterwerking maakte de VVSG in 2009 een evaluatie van het plan. Dit resulteerde in aanbevelingen ten aanzien van de federale overheid. De aanbevelingen kan u hier lezen. Enkele aanbevelingen zijn ook bruikbaar voor samenwerkende OCMW’s buiten dit plan.

Ondanks enkele tekortkomingen vinden de clusters en de VVSG een zeer waardevol plan. Ze stelt kleine OCMW’s in staat een activeringsbeleid te voeren. De VVSG vraagt dan ook een uitbreiding van het aantal clusters. 

 Documenten

 Links

Navigatie