Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Nieuwe lijst erkende Sociale Economie initiatieven gepubliceerd

​De VDAB heeft een nieuwe lijst erkende initiatieven Sociale Economie gepubliceerd.

Pro memorie: een artikel 60 tewerkstelling in het kader van TWE bij een van deze Sociale Economie initiatieven geeft recht op een verhoogde staatstoelage. Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Tijdelijke Werkervaring op 1 januari 2017 is de duur van de verhoogde staatstoelage wel beperkt tot één jaar.

De lijst is te downloaden via deze link.

abderrazak.elomari@vvsg.be  -  peter.cousaert@projectcel-werkwinkel.be

Navigatie