Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Werk

Verhoging Plafondbedragen Sociale Maribel

Tijdens het beheerscomité Sociale Maribel (RSZPPO) van januari 2012 werd kennis genomen van de bijkomende middelen die voor dit jaar ter beschikking van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zijn gesteld, zijnde 8.146.199 euro voor de publieke sector. In de lokale openbare sector vertegenwoordigt de sociale Maribel met een budget van meer dan 333 miljoen euro in totaal 10.826,56 voltijdse werknemers.

Het Beheerscomité heeft recent beslist om dit bedrag volledig te besteden aan het optrekken van de plafondbedragen, in gelijke mate voor alle sectoren maar met uitzondering van de algemene sector RSZ. De besteding van 100% van de bijkomende middelen laat een verhoging toe van maximaal 780,96 euro (per VTE) op jaarbasis.

Dit brengt de huidige plafondbedragen op: 29.270,52 euro (contractuelen) en 34.029,96 euro (statutairen) in de Algemene Sector RSZPPO en voor de Ziekenhuizen RSZ en RSZPPO op 34.029,96 euro en 29.983,80 euro (logistiek assistent).

Navigatie