Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Eindeloopbaan

Eindafrekening eindeloopbaan en derde luik en dagforfait 2011

In het besluit derde luik (art. 6 § 4) staat dat de eindafrekening voor de afgelopen referentieperiode gebeurt op 31 januari van het jaar dat volgt op de referentieperiode. Het besluit eindeloopbaan (art.7, §1, 7°) zegt dat de eindafrekening van de afgelopen referentieperiode wordt verrekend bij de betaling van het voorschot van 31 januari van het jaar na de referentieperiode. Meer...

Navigatie