Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Derde luik

Financiering referentiepersoon dementie via middelen sociaal akkoord 2011: uitvoering via besluit derde luik

Op 21 februari 2011 werd een mini sociaal akkoord afgesloten tussen de vakorganisaties en de bevoegde federale ministers voor het personeel in de federaal gefinancierde gezondheidssectoren. Voor de openbare rusthuissector werd een budget van +/- 2,8 miljoen euro voorbehouden voor het luik tewerkstelling. Meer…

 

Stand van zaken financiering attractiviteitsmaatregelen

Vanaf 1 januari 2010 heeft het personeel van het openbaar woonzorgcentrum dat tussen 19u en 20u werkt, recht op een extra toeslag pro rata de prestaties die binnen dit tijdsinterval liggen. Daarbij aansluitend werd een uniform kader voor de nachttoeslagregeling vastgelegd. Meer…

 

Toelichting bij RIZIV omzendbrief 2011/2(1)

Deze omzendbrief handelt uitsluitend over de financiering derde luik en geeft tekst en uitleg bij de wijzigingen aan het besluit derde luik die op korte termijn zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Vooral de bepalingen onder het tweede punt van deze omzendbrief zijn belangrijk. Meer...

 

Toelichting RIZIV omzendbrief 2011/2 (2): uitstel deadline verklaring op eer

Zoals ik reeds in het vorige bericht omtrent de omzendbrief aangaf, zullen de instellingsverantwoordelijken een nieuwe verklaring op eer moeten versturen naar het RIZIV m.b.t. de toekenning van de ongemakkelijke prestaties. In haar omzendbrief OMZ.2011/2 legt het RIZIV de verplichting op ... Meer...

 

Eindafrekening eindeloopbaan en derde luik en dagforfait 2011

In het besluit derde luik (art. 6 § 4) staat dat de eindafrekening voor de afgelopen referentieperiode gebeurt op 31 januari van het jaar dat volgt op de referentieperiode. Het besluit eindeloopbaan (art.7, §1, 7°) zegt dat de eindafrekening van de afgelopen referentieperiode wordt verrekend bij de betaling van het voorschot van 31 januari van het jaar na de referentieperiode. Meer...

 Links

Navigatie