Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Dagforfait

De Vlaamse Regering beslist: het dagforfait 2015 wordt lineair verminderd

 

Voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 september 2015 wordt het forfait verminderd met 0,5892%. Ter illustratie: voor een woonzorgcentrum met een dagforfait van 54,12 euro betekent dit een vermindering met  0,32 euro voor het derde kwartaal 2015. Vanaf 1 oktober 2015 zal het forfait met 0,1473% gecorrigeerd worden. Voor hetzelfde woonzorgcentrum betekent dit een daling van het dagforfait met 0,08 euro voor het vierde kwartaal 2015. Over heel 2015 beschouwd, betekent dit voor onze fictieve voorziening een daling van de forfaitinkomsten met 10 eurocent per gefactureerde dag.

Navigatie