Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Zorgbenadering

De zorgbenaderingen worden bekeken vanuit de holistische zorgbenadering.

Animatie is een belangrijk middel op weg naar een holistische aanpak. Animatie helpt de ouderen zich thuis voelen in de voorziening. Ze geeft zin aan het dagelijkse leven. Binnen het zorgteam kunnen de animatoren zich toespitsen op de verschillende aspecten van het leven en het welbevinden van ouderen, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

  

1 Psychologisch aspect

Ouderen worden ondersteund in het herwinnen, behouden of bevorderen van hun autonomie. Dit betekent dat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven (zelfredzaamheid) en, ook al is de zelfredzaamheid klein, toch zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Minder zelfredzame ouderen moeten hun gevoel van eigenwaarde kunnen behouden. Het is bijzonder belangrijk voor het welbevinden dat mensen het gevoel hebben zelf nog te kunnen beslissen over hun doen en laten. Als dit lukt krijgt de oudere ruimte tot zelfontplooiing, kan hij als persoon blijven verder groeien.

Men moet ook oog hebben voor eenzaamheid, angst, afhankelijkheid, verwerking, aanpassingsmoeilijkheden…

  

2 Sociaal aspect

Hier gaat het om de zorg voor het sociale leven van de bewoner. Het veronderstelt dat:

er voor een huiselijke omgeving wordt gezorgd

bestaande relaties worden erkend

nieuwe sociale contacten mogelijk worden gemaakt

 

Familiaal en omgevingsaspect

Zorgverleners zorgen niet alleen voor de bewoner, zij bieden ook ondersteuning aan de belangrijke personen in de omgeving van de oudere: familieleden en vrienden.

 

Levensloop – en levensverhaalaspect

Dit aspect betreft aandacht en het respect voor de specifieke levensloop en levenservaringen van de oudere. Het individu blijft ook op hoge leeftijd als persoon groeien. De nieuwe omgeving in het rusthuis biedt daartoe heel wat kansen.

Activiteiten: levensloopprojecten, schrijfprojecten, reminiscentiegroepen,…

  

5 Existentieel, spiritueel en zingevingaspect

Het doel van animatie is ouderen te stimuleren om zin te vinden in en betrokken te blijven op het eigen leven en de sociale omgeving. Door de verminderde sociale contacten en de verveling die dreigt toe te slaan, is dit voor de oudere geen gemakkelijke opdracht.

Ook kan men gaan nadenken over de eigen plaats in het "grotere geheel".

Navigatie