Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Taak van de animator

Taak 1: de animator begeleidt de bewoner en zijn omgeving bij zijn leven in de voorziening

 • Leren kennen en verhelderen van individuele en collectieve behoeften van bewoners met betrekking tot het leven in de voorziening, interesses, persoonlijke voorkeuren en waarden.

 • De sociale relaties van de oudere in kaart brengen en die via contacten en activiteiten versterken en ondersteunen. 

 • Vlotte informele contacten en spontane communicatie met de familie en omgeving van de oudere.  

Taak 2: de animator is gangmaker voor het animatief klimaat en de animatieve grondhouding

 • Meehelpen een visie op animatie te ontwikkelen en te verfijnen, die door alle medewerkers van de voorziening gedragen wordt en in het beleidsorgaan bekrachtigd wordt.

 • De directie bijstaan bij de implementatie, bewaking en bijsturing van deze visie in het dagelijkse leven en de werking van de voorziening.

 • Medewerkers en vrijwilligers sensibiliseren met betrekking tot de animatieve grondhouding.

 • Animatieve mentaliteit van medewerkers en vrijwilligers stimuleren en animatieve activiteiten initiëren.  

 

Taak 3: Animator is initiator, stimulator en schepper van initiatieven

 

Taak 4: de animator is programmator, organisator en mede-uitvoerder van een deskundig individueel animatief plan

 • Individuele animatieve doelstellingen formuleren voor elke bewoner in het animatief plan.

 • Interventies ontwikkelen om dit plan te realiseren.

 • Een groepsaanbod ontwikkelen.

 • Ouderen begeleiden bij de uitvoering van dit aanbod.

 • Uitgewerkte interventies evalueren.

 • Het animatief plan bijsturen. 

Taak 5: de animator is de brug met de buitenwereld

 • Contacten met de buitenwereld voeden.

Navigatie