Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Doel - doelgroep - visie

Doelstelling projecten

Omgaan met ouderen bevorderen vanuit respect voor eigenheid, ideeën en wensen, mogelijkheden en kwetsbaarheden, waarden en overtuigingen, levensloop en levensverhaal.

Bevorderen van stimuleren van autonomie van bewoners

Ruimte maken voor eigen levensstijl van de bewoner

Bevorderen van het sensibiliseren van andere medewerkers 

 

De doelgroepen

Valide bewoners

Katz-categorie O en A

Deze bewoners zijn nog erg zelfstandig. Zij hebben beperkt hulp nodig in ADL- activiteiten. Ze kunnen zich nog goed zelfstandig verplaatsen. Op cognitief vlak zijn er geen of zelden problemen.

 

Lichamelijk (zwaar) zorgbehoevende bewoners

Katz-categorie B en C

Deze bewoners hebben lichamelijk veel hulp nodig. Zij worden geholpen bij ADL-activiteiten en hebben last zich nog zelfstandig te verplaatsen. Vaak zijn deze bewoners rolstoelgebonden.

  

Bewoners met dementie

Katz- categorie dement

Deze bewoners vertonen gedragingen gebonden aan een dementieel beeld.

Hun zorgbehoevendheid kadert hierin.

Deze bewoners zijn al dan niet rolstoelgebonden.

 

Familie en/of kennissen

Visie op animatie

Zorg voor ouderen is een proces, waarbij 3 partners betrokken zijn: de oudere zelf, zijn familie en/of  omgeving en de zorg- en hulpverleners en voorzieningen. Zij vormen de hoekpunten van de “zorgdriehoek”. Goede zorg vertrekt vanuit de vraag van de oudere en zijn omgeving. De animator werkt “vraaggericht”.

 

 

 

Kritische kijk op animatiewerking

Mogelijke vragen zijn:

 • Is er betrokkenheid van andere disciplines?

 • Zie je de bewoner als vertrekpunt in het aanbod?

 • Herken je een systematische, methodische manier van werken?

 • Voelt het programma als een geheel aan, herken je een structuur?

 • Hebben collega’s of andere disciplines een inbreng, misschien via IDO?

 • Welke infrastructuur heb je gezien?

 • Waren er seizoensgebonden activiteiten in het aanbod?

 • Wat leek jou vernieuwend?

 • Hoe worden activiteiten aangekondigd?

 • Worden er vooraf doelstellingen geformuleerd rond activiteiten en/of deelnemers?

 • Is er input en/of medewerking van vrijwilligers, hoe is dat georganiseerd?

 • Wordt er geregistreerd? Bijgestuurd? Hoe?

 • Zie je een aanbod voor personen met dementie? Bedlegerige bewoners? Zwaarzorgbehoevenden?

 • Welke activiteiten spreken je aan, waarom?

 • Bij welke activiteit(en) stel je jezelf vragen? Waarom?

 • Is er diversiteit in het aanbod? Individueel/groepsactiviteiten, verschillende doelgroepen, grote activiteiten, familiegerichte activiteiten?

 • Wat verstaat men hier eigenlijk onder een activiteit?

 • Worden er bruggen naar de buitenwereld geslagen en onderhouden? Hoe heb je dat gemerkt?

 • Wordt er afdelingsgebonden gewerkt? Zie je een structuur in het team?

 • Wat neem je zeker mee naar huis? Heb je al concrete plannen of ideeën?


 

Navigatie