Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Algemeen overzicht projecten

​Algemeen overzicht

Onderaan vindt u de volledige fiches terug. Indien u zelf een project wil delen met collega's kan dit via Melanie Demaerschalk. U vindt bovenaan de lijst met fiches een blanco fiche die u kan invullen en doormailen.

 

Activiteiten met leerlingen

Maandelijks komen de leerlingen van het 2de leerjaar om met de bewoners een toffe activiteit uit te voeren o.a. bakken, zitdansen, gezelschapsspelen van vroeger en nu. 

Avondactiviteiten op een gesloten afdeling voor personen met dementie

Vanuit de herziening van de visie op de afdeling voor bewoners met dementie streven we er naar hen een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten aan te bieden. Hierdoor wordt het gevaar voor hospitalisatiesyndroom en verveling onderdrukt.
We proberen vooral de bewoners in de bedreigde en verdwaalde fase vanuit een belevingsgerichte benadering te betrekken in de activiteit. Dit wil zeggen dat we een ontwikkeling creëren waarbij de bewoner zaken kan uitvoeren door in te spelen op de voor hem bekende zaken.

Bezoek knuffel-snoezelhond

Het contact heeft voor de bewoners zowel emotionele als motorische voordelen. Emotioneel vergeten de bewoners even hun zorgen, ontspannen ze zich. Huisdieren zijn altijd even sympathiek. Ze kennen geen onderscheid en dat doet de mensen goed.
Maar bezig zijn met honden kan voor de ouderen ook een gezonde bewegingstherapie betekenen. Door met een hond een korte wandeling te maken, hoeven ze niet de hele dag neer te zitten. Het dier “doet bewegen”.

De ouderen strelen de honden, wat vooral bewoners met dementie deugd doet. Voor hen is de tastzin heel belangrijk. En door met een balletje te gooien en in dat balletje te knijpen, oefenen ze hun stramme vingers en polsen.

Ik stimuleer de interactie tussen mens en dier.

Met zwaar zorgbehoevenden kan dat d.m.v. een snoezelmoment : voelen-aaien- strelen...

Met valide bewoners bestaat dat uit een wandeling maken, een bewegingsmoment : Bv.: balletje gooien, een praatje of gewoon een stil knuffelmoment...

Deze activiteit wordt 1 ganse dag per week gedaan.

 

Blijf-fit oefeningen met materialen

De gebruikers zitten tegenover elkaar op een stoel, zodat ze per twee oefeningen kunnen doen. 

 

Blijf-fit met kinderen

Interactie tussen jong en oud stimuleren door een oefensessie die bestaat uit eenvoudige bewegingen. Deze activiteit wordt gemiddeld 10maal/jaar met een frequentie van eenmaal per maand, tijdens het schooljaar en buiten de vakantieperiodes. 

Bloemschikken

Kleine bloemstukjes maken (individueel).

Carnevals muziek-quiz

Gebruikers krijgen blad met vragen over carnavalsmuziek. Het liedje wordt gedraaid en gebruikers proberen te antwoorden op de vraag.
Blad met vragen + schrijfoefening kan vervangen worden door verbale vragen en antwoorden.

 

Draaiboek parkhappening

De planning om een geslaagde parkhappening bij te wonen.

 

Draaiboek speciale feesten

Wat valt er te organiseren bij een speciaal feest zoals een jubileum?

Een mailtje van oma

Computerles voor bewoners, gegeven door de leerlingen (5de en 6de) van nabijgelegen lagere school. Een groep geeft pc-les, de andere groep doet zitdansen en turnen met bewoners. 

Fit-o-meter

Bewegingsactiviteit in verschillende groepjes.
Doorschuifsysteem d.m.v. pijlen.
Elke groep begint met andere aktiviteit en schuiven door naargelang er een andere groep klaar is. 

Foto memory

Zelf memoryspel maken met foto's van de gebruikers. Foto's omlijsten met een gekleurde kader. Elke gebruiker 2x met eenzelfde kleur. De activiteit omvat knippen, plakken, kleuren. 

Fotozoektocht

Er worden op voorhand foto's gemaakt van het dagverzorgingscentrum "De Mantel". Elke gebruiker krijgt een foto en moet de overeenstemmende plaats en/of voorwerp zoeken. 

Jaaroverzicht via rad-van-fortuin

Een woord, item of zin moet geraden worden. Op het bord worden puntjes genoteerd overeenstemmend met het aantal letters. Om beurten zeggen de gebruikers een letter. Als die voorkomt in het woord, item of zin dan wordt ze genoteerd. 

Knoppencursus

Senioren vertrouwd maken met de knopjes van allerlei digitale toestellen. 

Knutselactiviteit moederdag

Aankleding van de ruimte voor moederdag met een gedicht. De kernwoorden van het gedicht worden in grote blokletters getekend, geknipt, geprikt en geverfd. 

Knutselen met brooddeeg: zeesterren

Met brooddeeg worden 3 dunne worstjes gemaakt. Deze worden in kruisvorm opeen gelegd en aangedrukt. De uiteinden worden wat omgekruld. Een gaatje prikken in het midden. Dan bakken in de oven. De dag erna kan als activiteit het schilderen van de zeesterren gegeven worden. 

Kookactiviteit

Bakken van cake. Samen nagaan welke ingrediënten er in moeten. Afwegen van de benodigdheden. Bakvormen insmeren. Deeg mengen en proeven. 

Memory met bekende gebouwen en bezienswaardigheden

Verschillende kaarten met bekende gebouwen en bezienswaardigheden liggen omgekeerd op de grond. De gebruikers zitten in een kring rond de tafel. Om beurten moeten ze 2 kaarten aanduiden. Als het gelijke zijn, scoren ze één punt en mogen ze het koppel kaarten bijhouden. Er volgt een kort gesprek over wat er op de kaart staat. 

Mobi+

Mobi+ is een opfrissingcursus verkeer voor 55-plussers. 

Picknicken in het bos

Ieder jaar wordt er een zomerreis georganiseerd voor onze bewoners, doch verschillende mensen vallen uit de boot. Bewoners die niet in staat zijn om mee te gaan. Bewoners die niet een hele dag op reis gaan kunnen verdragen. Reminiscentie is hier zeker op zijn plaats: uitstapjes van vroeger. Maar ook zintuigactivering zoals geuren van de picknick, het waarnemen van dieren, het beluisteren van vogelgeluiden in het bos.
Daar we niet afhankelijk willen zijn van het weer en we willen gaan picknicken in het bos, gaan we niet naar het bos toe, maar brengen we het bos naar binnenshuis.
Er kan eventueel een studentgoochelaar worden uitgenodigd om enkele dieren van het bos te voorschijn te toveren. 

Radio valentijn

Verzoekplatenprogramma n.a.v. Valentijn. Bewoners, familie, personeel,... kunnen op voorhand plaatjes voor mekaar aanvragen. Op de dag zelf worden deze plaatjes gedraaid en is er mogelijkheid om te dansen. De animatoren zijn DJ's van dienst. 

Realiteit oriëntering training

De gebruikers zitten in een kring rond een bord.
Voor elk te raden letter van het woord, item of zin wordt een puntje geplaatst op het bord.
De gebruikers mogen beurtelings een letter raden.
Wanneer de letter voorkomt in het woord dan wordt op het overeenstemmende punt de letter genoteerd.
De items hebben te maken met bv. een thema.
Wanneer het woord, item of zin geraden is, kan er hierover worden doorgepraat (wie, wat, hoe, waar,...).

 

Rusthuisklassen

Gedurende één week komen leerlingen van het 4de leerjaar naar het woonzorgcentrum. Ieder kind krijgt een meter of peter. Samen worden er gedurende deze week verschillende activiteiten gedaan. 

Sjoelen

Om de beurt kan een gebruiker sjoelen. De punten worden op het bord genoteerd (competitief).
De punten worden samen met de gebruikers opgeteld. 

Thema-week rond het huwelijk

Maanden voordien hadden we een oproep gedaan naar onze bewoners en familie, vrijwilligers en personeel om trouwfoto's, trouwkledij, fotoalbums, uitnodigingen, menu, trouwboekjes... mee te brengen.
Te themaweek werd geopend met een tentoonstelling die we een hele week lieten staan.
We organiseerden ook een modeshow van bruids- en suitekledij door de jaren heen. We kregen van bewoners, familie, vrijwilligers en personeel heel wat kledij. We hadden gezorgd voor een catwalk (rode loper) en de modellen waren vrijwilligers, enkele personeelsleden, familie en ook bewoners.
Er was ook een foto-kwis. We hadden 10 trouwfoto's en 10 recente foto’s van diezelfde personen. De opdracht was om de juiste foto's bij elkaar te zetten.
Als afsluiter van de week vond onze trouwfeest plaats. In de voormiddag waren onze vrijwilligers langs geweest om onze bruid en haar suite mooi te maquilleren. De schepen van burgerlijke stand uit de gemeente kwam voor de gelegenheid om het huwelijk te voltrekken (met fictieve namen). 

Uitstap scherpenheuvel

Met bewoners, één familielid en personeel een dag naar Scherpenheuvel. De bewoners in de liftbus en de familie in een gewone bus. met een misviering in de Basiliek en tijd om rond te lopen in Scherpenheuvel, een terrasje te doen of iets te gaan snoepen. 

Valentijnscollage

Gebruikers scheuren en/of knippen prenten, foto's en titels uit.
Uit tijdschriften waarvan zij denken dat het iets met Valentijn te maken heeft. 

Verhalenparcours

Herinneringen oproepen op een aangename manier bezorgt ouderen een goed gevoel en activeert het hoofd en het hart.
Een verhalenparcours is een wandelparcours voor de bewoners en hun begeleiders. Met voorwerpen,geuren, geluiden, anekdotes,..; roepen de begeleiders herinneringen op bij de bewoners. 

Werpspel met schoenendoos

Dit werpspel kan zowel buiten als binnen gebeuren. Het kan zowel individueel als in groepen van 2 gespeeld worden.
Kan uitgevoerd worden door zowel mobiele als rolstoelbewoners.
Teken een grote cirkel op de grond (indien binnen gebruik je een groot stuk bruin papier).
De cirkel verdeel je in 8 delen en in elk deel zet je een cijfer.
In het midden zet je een omgekeerde emmer met een schoenendoos erop. De bewoners moeten proberen van op zekere afstand de schoenendoos van de emmer te gooien. Het vak waarin de schoenendoos terecht komt bepaalt hoeveel punten de speler krijgt. Elke speler kan zelf kiezen waar hij gaat staan om te gooien.
De bedoeling is natuurlijk om individueel of in groep zoveel mogelijk punten te scoren. 

Woordspel

Van een lang woord, zoveel mogelijk andere bestaande woorden zoeken. 

Zetelfietsen in groep

Wekelijkse bewegingsactiviteiten in woon – en zorgcentra zijn een noodzaak. Het is belangrijk dat de bewoners gestimuleerd worden om actief te blijven en om voldoende te bewegen. Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de gezondheid en op de mobiliteit.

Verschillende vormen van beweging kunnen aangeboden worden: groepsturnen, wandelen, sjoelen, fietsen,…

De bewegingsvorm waar wij veel mogelijkheden in zien, is het zetelfietsen. Zetelfietsen kan zowel individueel als in groep georganiseerd worden. Beide mogelijkheden hebben hun voordelen.

Zetelfietsen in groep is positief voor het sociale contact. Het fietsen gaat vaak beter, doordat de bewoners elkaar stimuleren. Het is een ontspannende activiteit, waarbij de bewoner op een andere manier in contact komt met vrijwilligers, personeel en medebewoners.

Het voordeel van individueel zetelfietsen is dat de fiets kan afgesteld worden op de eigen mogelijkheden. De bewoner bepaalt zelf welk tempo en op welke kracht deze gedurende een bepaalde tijd wil fietsen.

Ons project willen we vooral richten op het zetelfietsen in groep.

Zintuigenquiz

De zintuigenquiz is een korte activiteit met veel mogelijkheden. Het kende zijn oorsprong als jeugdactiviteit, waar men met toffe opdrachten tast-, geur- en smaakkennis kan testen en tegelijk punten kan scoren. Variaties zijn mogelijk al naargelang het seizoen, de mogelijkheden van de bewoners, de inspiratie van de animator, de spulletjes en lekkernijen die er op dat moment in het woonzorgcentrum voor handen zijn.  

Zorg-verwenmoment

Aanvullend zorgmoment in de verwensfeer.
- Voetbadje + massage
- Gezichtreiniging + massage
- Manicure + massage

 

Navigatie