Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Welzijnsvoorzieningen

VIPA-mail éénmalige uitbetaling alternatieve subsidies niet ontvangen?

Het VIPA onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de leninglast van de voorzieningen, die recht hebben op een alternatieve subsidie van het VIPA, te temperen zodat deze de intrestlast kunnen vermijden.  In eenzelfde beweging kan de Vlaamse overheid haar openstaande waarborg- of geconsolideerde schuldpositie verminderen.  Hiertoe zouden we eventueel de alternatieve subsidie voor het openstaand kapitaalsaldo éénmalig en ineens kunnen uitbetalen.

Op 5/02/2015 heeft het VIPA hierover een e-mail gestuurd naar alle voorzieningen die in aanmerking komen voor de éénmalige uitbetaling van de alternatieve investeringssubsidies van het VIPA.  

Deze e-mail bevatte voor elke voorziening een excel-document met de specifieke financiële gegevens voor de betrokken voorziening.  Om een inschatting te maken hoeveel voorziening in dit nieuwe systeem zouden willen instappen en wat daarvan voor het VIPA de financiële impact is, is het voor ons belangrijk dat elke voorziening dit document adequaat invult.

We hebben evenwel gemerkt dat verschillende e-mailadressen niet meer actueel waren, waardoor verschillende voorzieningen deze belangrijke informatie niet hebben gekregen.  Indien u een goedgekeurd principieel akkoord hebt en vorige week 5/02/2015 deze e-mail van ons niet hebt ontvangen, vragen wij u met aandrang contact op te nemen met Nico Vermeiren (02-553 08 31 of nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be.

Meer details over de bevraging vind je hier.

 

Erkenningskalender in te dienen voor eind 2014

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die bijkomende/nieuwe woongelegenheden willen laten erkennen in 2015, 2016 of 2017, moeten een erkenningskalender indienen voor 1 januari 2015. De in te dienen erkenningskalender vind op de website AZG.

Deze erkenningskalender dient bezorgd te worden samen met:
- een rechtsgeldige beslissing van de verantwoordelijke beheersinstantie over de indiening van de erkenningskalender.
- als u woongelegenheden wilt laten erkennen in 2015 of 2016: de overeenkomst met de aannemer waaruit blijkt dat de te erkennen woongelegenheden tijdig in gebruik kunnen worden genomen. Uit

die overeenkomst moet minstens blijken wanneer de werken aangevat zijn of aangevat zullen worden, wanneer de winddichte ruwbouw gerealiseerd zal zijn en wanneer de werken opgeleverd zullen worden.

Indien u nog bijkomende woongelegenheden wilt laten erkennen in 2014, dan moet u ten laatste op 31 december 2014 een erkenningsaanvraag indienen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen erkenningsaanvragen met een ingangsdatum in 2014 meer indienen.

Stuurgroep animatie herwerkt visie op leven in het woonzorgcentrum

De volledige visietekst vindt u hier.

 

 Nieuws

 

 

Ronde van Vlaanderen zoomt in op publieke zorghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Ronde-van-Vlaanderen-publieke-zorg.aspxRonde van Vlaanderen zoomt in op publieke zorg29-1-2017 23:00:00
VVSG ondertekent klimaatengagementen zorgsectorhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/VVSG-ondertekent-klimaatengagementen-zorgsector.aspxVVSG ondertekent klimaatengagementen zorgsector16-1-2017 23:00:00
Toekenning OCMW-tarief kinderopvang baby’s en peuters in stijgende lijnhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Vlaamse-OCMW’s-kennen-OCMW-tarief-kinderopvang-toe-(opvang-baby’s-en-peuters).aspxToekenning OCMW-tarief kinderopvang baby’s en peuters in stijgende lijn15-1-2017 23:00:00
Oproep tot 10 februari: begeleiding bij herbestemming kerkenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Oproep-tot-10-februari-begeleiding-bij-herbestemming-parochiekerken.aspxOproep tot 10 februari: begeleiding bij herbestemming kerken3-1-2017 23:00:00
Structurele oplossing voor 800 kinderopvangplaatsen in de maak!?http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/structurele-oplossing-voor-800-kinderopvangplaatsen-in-de-maak.aspxStructurele oplossing voor 800 kinderopvangplaatsen in de maak!?31-12-2016 23:00:00

 Kalender

 

 

Navigatie