Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Inkomenstarief

​​​ 

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby's en peuters met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) betalen een ouderbijdrage die gebaseerd is op hun inkomensgegevens.

Toch kan er in bepaalde omstandigheden nood zijn aan een afwijking op het op basis van het aanslagbiljet of inkomen berekende inkomenstarief. Sinds 1 april 2014 hebben ouders in bepaalde gevallen recht op een individueel verminderd tarief.

Als ouders dit toegekende inkomenstarief of het individueel verminderd tarief niet kunnen betalen, dan kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen. De VVSG bundelde de belangrijkste informatie over het individueel verminderd tarief , OCMW-tarief en de rol van de OCMW's in een nota.  ​

 

Het recht op een individueel verminderd tarief was er voor 1 april 2014 ook al in de erkende kinderopvang: de erkende kinderopvangvoorziening zelf had het beslissingsrecht om een sociaal tarief toe te kennen aan gezinnen die daar behoefte aan hebben ten gevolge van een uitzonderlijke financiële situatie. In de zelfstandige kinderopvang met inkomensgerelateerde ouderbijdrage bestond er voor de ouder geen recht op een sociaal tarief. 

Vanaf 1 mei 2015 voerde de Vlaamse regering  een aantal wijzigingen door aan deze regelgeving over de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang.

  • Het standaard minimumtarief werd aangepast naar 5 euro.
  • Tegelijkertijd zijn er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven.
  • Het aanvraagsysteem voor attesten werd bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest ontvangen.
  • Organisatoren kinderopvang kunnen zelf in naam van de ouder een attest aanvragen. 

 

De rol die het OCMW heeft in het kader van de toekenning van een individueel verminderd tarief kinderopvang bleef behouden. Het kan een OCMW-tarief toekennen wanneer ouders het berekende inkomenstarief of individueel verminderd tarief niet kunnen betalen. De mogelijkheden die een OCMW heeft om een individueel verminderd tarief toe te kennen, veranderden wel.

 

 

 

 

 ​

Navigatie