Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

OCMW-tarief

​​​​De meerderheid van de ouders kan hun recht op een herberekening van het inkomenstarief en op een individueel verminderd tarief laten gelden via Mijn Kind en Gezin, zonder extra tussenkomst van het OCMW.

Toch blijft er nog een kleine groep van ouders over die niet gevat zijn onder één van de categorieën die automatisch recht geven op een individueel verminderd tarief en voor wie het betalen van de berekende bijdrage op basis van het inkomen toch financieel onhaalbaar is. Dan heeft het OCMW een opdracht. Het OCMW kan beslissen om een OCMW-tarief toe te kennen als blijkt dat het voor de ouder financieel onmogelijk is om het berekende of individueel verminderde inkomenstarief te betalen.

Het OCMW kan een ouder ofwel :

  • het recht geven op een OCMW-tarief dat slechts de helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief en kindcode, met een minimum van 5,07 euro.

  • het recht geven op het standaard minimumtarief van 5,07 euro.

  • het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit bedraagt 1,59​ euro.

 

De VVSG bundelde de belangrijkste informatie over het individueel verminderd tarief, OCMW-tarief en de rol van de OCMW's in een nota​​ 

 

Info-sessies individueel verminderd tarief voor/door OCMW’s

In januari 2016 organiseerde het VVSG-Steunpunt Kinderopvang infosessies over het aanvragen van attesten inkomenstarief, het individueel verminderd tarief en het OCMW-tarief. Tijdens deze infosessies riep het VVSG-Steunpunt Kinderopvang OCMW's op om samen met alle betrokken partners in te zetten op toegankelijke en betaalbare kinderopvang.

Ook Minister Vandeurzen erkent het belang van een sterke lokale samenwerking:

 

 

Hieronder kan je het materiaal dat werd gebruikt tijdens de infosessies, downloaden:

 

 

 

Navigatie