Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Brandveiligheid in de kinderopvang

Op 1 april 2014 is het decreet Kinderopvang voor Baby's en Peuters in werking getreden en werd de regelgeving voor de Buitenschoolse kinderopvang gestroomlijnd. Op het vlak van brandveiligheid werden eerdere voorwaarden behouden. Echter, de aanvraagprocedure voor organisatoren van kinderopvang werd grondig gewijzigd. De Burgemeester heeft nu een cruciale rol in het afleveren van de brandveiligheidsattesten A, B en C.

 

Nieuw begrippenkader

Gezins- of Groepsopvang / Voorschoolse of Buitenschoolse opvang

De termen Kinderdagverblijf, Mini-crèche, IBO, Onthaalouder, … verdwijnen. In de nieuwe regelgeving kinderopvang spreekt men enkel nog over “gezins- of groepsopvang” en over “voorschoolse of buitenschoolse opvang”.
• Gezin: opvang maximaal 8 tegelijk aanwezige kinderen
• Groep: opvang van minimaal 9 tegelijk aanwezige kinderen

• Voorschools: baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.
• Buitenschools: schoolgaande kinderen 

 

Brandweerverslag / Brandveiligheidsattest A, B of C

Vanaf 1 april 2014 (nieuwe regelgeving kinderopvang), wordt een brandweerverslag bezorgd aan de Burgemeester. De Burgemeester evalueert en levert een Brandveiligheidsattest A, B of C af aan de organisator van kinderopvang. De Burgemeester heeft meldingsplicht aan Kind & Gezin als hij een C-attest aflevert aan een bestaand initiatief.

Tot 1 april 2014 (vorige regelgeving kinderopvang) werd een brandweerverslag van een locatie voor kinderopvang rechtstreeks overhandigd aan de organisator van kinderopvang. Kind & Gezin beoordeelde dit verslag ifv. de toekenning, verlenging, intrekking van een vergunning of erkenning.

 

Tussenkomst van Burgemeester en Brandweer (Schema)

 

Gezinsopvang

(maximaal acht tegelijk aanwezige kinderen)

Groepsopvang

(minimaal 9 tegelijk aanwezige kinderen)

Baby’s en peuters (voorschools)

Geen tussenkomst van Burgemeester of Brandweer vereist

BVR vergunningen, bijlage

Schoolgaande kinderen (buitenschools)

BVR kwaliteit, bijlage 1

 

Linken naar

Ik ben Burgemeester > Klik hier

Ik ben de bevoegde brandweerdienst > Klik hier

Ik ben organisator van Kinderopvang > Klik hier

FAQ - Hoe lang is mijn brandweerverslag, uitgewerkt voor 1 april 2014, nog geldig > Klik hier

Regelgeving > Klik hier

 

Meer info: Kurt Schoonbaert, Stafmedewerker Infrastructuur, 02 211 56 63

Navigatie