Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Uitbreidingsronde Kinderopvang

​​​​

Deze nota​ kan je als lokaal bestuur gebruiken als houvast  bij uitbreidingsronden kinderopvang en om je adviesrol als lokaal bestuur hierbij stevig vorm te geven.​


 

​Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en ​peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.​​ Er worden 2 fases voorzien, binnen de financiële mogelijkheden van de Vlaamse overheid:

  • tegen 2016 wil men een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar.
  • vanaf 2020 wil men aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.


​​​De Vlaamse Regering kan, om die doelstellingen te realiseren, beslissen om voor kinderopvang van baby's en peuters bijkomende middelen vrij te maken. Wanneer dit het geval is, lanceert Kind en Gezin een oproep. Organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen indienen. Kind en Gezin kan bij zo'n uitbreidingsronde ook aan elk lokaal bestuur vragen om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied. 


 

Voor meer informatie over het lokaal advies bij een uitbreidingsronde kinderopvang kan je terecht bij Sofie Delcourt (sofie.delcourt@vvsg.be). 

  

Navigatie