Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is, als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen, voor jou wellicht een vertrouwde organisatie. Met het Steunpunt Kinderopvang wil de VVSG de belangen van de lokale besturen verdedigen, de ondersteuning aan verantwoordelijken kinderopvang versterken en inzetten op efficiëntie en competentieverhoging. De VVSG wil een stevig netwerk van lokale mandatarissen en verantwoordelijken geïnteresseerd in kinderopvang opzetten.


Wie binnen een lokaal bestuur geïnteresseerd is in kinderopvang, kan deelnemen aan en terugvallen op het Steunpunt Kinderopvang. Het Steunpunt Kinderopvang verdedigt de belangen van de lokale besturen inzake kinderopvang, formuleert duidelijke standpunten, geeft mondeling en schriftelijk antwoord op vragen van mandatarissen en leidinggevenden van lokale besturen, organiseert informatievergaderingen, maakt duidelijke teksten en modeldocumenten op, organiseert  vorming en regionale ondersteuning
en maakt ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen mogelijk.


Naast de regionale ondersteuning aan verantwoordelijken in diensten voor onthaalouders, georganiseerd door lokale besturen, is er nu ook regionale ondersteuning van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven. Zwaartepunt van deze ondersteuning is het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid, naast de meer algemene ondersteuning over de dagelijkse werking van een kinderopvangvoorziening. Op termijn wil de VVSG met het Steunpunt Kinderopvang de Pedagogische Ondersteuningsorganisatie van de openbare kinderopvang worden.

 

Meer info? Surf naar de website van Steunpunt Kinderopvang!

 

 

Navigatie