Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Lokale samenwerking


Vandaag wordt sterk ingezet op lokale samenwerkingsverbanden, zoals het Lokaal Overleg Kinderopvang, lokaal loket kinderopvang, het Huis van het Kind, enzovoort.​ Ook met de actuele ontwikkelingen rond de nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen​, wordt lokaal samenwerken steeds belangrijker.

​Samenwerken of een netwerk opzetten is niet altijd evident. Hoe doe je dat? Hoe krijg je alle neuzen in dezelfde richting? Wie neemt welke rol op? En wat zijn belangrijke aandachtspunten? Op deze pagina en deelpagina's, krijg je meer informatie.​


Koekeloere Kinderopvang Nederland

De Nederlanders zijn al een tijdje bezig met het uitbouwen van Brede Scholen en Integrale Kindcentra. In aanloop van de hervormingen van de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen, ging het VVSG-Steunpunt Kinderopvang op 4 oktober 2016 op bezoek bij IKC Brede Bossche Scholen Den Haren en Speelleercentrum De Wijde Wereld. Samen met enkele lokale besturen en partners werden we getrakteerd op bevlogen verhalen en inspirerende initiatieven in 's-Hertogenbosch en Uden.

Kon je er niet zijn, maar heb je interesse in extra informatie? Hieronder vind je meer informatie over de bezochte locaties, alsook de powerpoint presentaties.

Extra informatie over de locaties:

IKC Brede Bossche Scholen Den Haren: http://www.bsdeharen.nl/Digidact_C01/Modules/PaginaA/PaginaA_Module.asp?modid=892&itemid=0&custid=525&comid=39&time=101113

SLC De Wijde Wereld: http://www.dewijdewereld.eu/

Powerpoint presentatie

Presentatie IKC Brede Bossche Scholen Den Haren

Presentatie SLC De Wijde Wereld

 

Navigatie