Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Lokaal Overleg Kinderopvang

​​​​​Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een van de vele adviesraden die in gemeenten actief zijn. Het is hèt platform waar lokaal afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen.  Elke gemeente is verplicht een LOK op te richten en vorm te geven. 

Lokale participatie organiseren brengt een maatschappelijk draagvlak voor het beleid tot stand. Via de adviesraad kunnen mensen mee nadenken over nieuwe beleidsplannen, over de buurt, over het lokale aanbod aan diensten, enzovoort. Bovendien neemt goed overleg tussen lokale initiatiefnemers en bestuur strubbelingen en weerstand weg. Een adviesraad kan knelpunten en weerstanden die in de gemeenten leven, signaleren aan het lokale bestuur. Ook de risico's die verbonden zijn aan nieuwe regels of plannen, kan een adviesraad signaleren. Dat voorkomt negatieve gevolgen of onverwachte problemen. Kortom, participatie versterkt de kwaliteit van het beleid. 

Zulke participatie vormgeven rond kinderopvang is dan ook zeer waardevol. Hieronder vind je ondersteunend materiaal om aan de slag te gaan met het Lokaal Overleg Kinderopvang.


Cahier Kinderopvang - Lokaal Overleg Kinderopvang

Dit Cahier – Lokaal Overleg Kinderopvang​ biedt handvatten en
inspiratie om het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de gemeente uit te bouwen of een boost
te geven. 

Jan Peeters (Jan Peeters, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Universiteit Gent, Directeur VBJK en voorzitter LOK Gent) schreef er alvast het volgende over: “De auteur heeft prachtig werk verricht door ervaringen van tientallen LOK’s uit heel Vlaanderen te bundelen in een coherent geheel, dat zowat alle mogelijke rollen van een LOK concreet beschrijft. Bovendien is dit Cahier op een zeer praktische en heldere manier geschreven en gaat het de moeilijke aspecten niet uit de weg. De boeiende tips en de inspirerende voorbeelden geven je zin om er direct mee aan de slag te gaan.”


Veel gestelde vragen

Moet een Lokaal Overleg Kinderopvang minstens twee keer per jaar samen komen?​ Antwoord​.

Kan een advies pas rechtsgeldig gestemd worden wanneer 2/3e van de aanwezige leden, op de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang, van hetzelfde geslacht is?​ Antwoord.

Mag een organisator kinderopvang, burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid aangeduid worden als voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang?​ Antwoord.

Wie mag het Lokaal Overleg Kinderopvang voorzitten?​ Antwoord​.

 ​

​Overlegtafels 'Vitaminen voor je Lokaal Overleg Kinderopvang'

Van 18 oktober 2016 tot 25 oktober 2016 organiseerde het VVSG-Steunpunt Kinderopvang, in samenwerking met Kind en Gezin, overlegtafels over heel Vlaanderen om lokale besturen te ondersteunen bij het realiseren van een dynamische adviesraad. Meer dan 150 deelnemers deelden hun eigen ervaringen met collega's uit andere gemeenten. 

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang bundelde de tips van al deze collega's in een beknopt overzicht.

Raadpleeg ook de powerpointpresentatie van de overlegtafel.

Navigatie