Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Terugblik Koekeloere Kinderopvang : lokaal loket leuven

dinsdag 3 maart 2015

 

De ontwikkeling en de uitbouw van een lokaal loket kinderopvang is een opdracht weggelegd voor lokale besturen. Het lokaal loket kinderopvang Leuven is hierin geen beginneling meer, maar heeft sinds 2007 reeds een lang leertraject afgelegd.

Vandaag is het loket de toegangspoort voor ouders tot de opvang van baby's en peuters. Ouders kunnen het volledige aanbod kinderopvang bekijken op de drietalige website www.kinderopvangleuven.be. Via een persoonlijk login kunnen ouders hun vraag naar opvang online stellen en opvolgen. De website bevat een overzicht van het aanbod op het grondgebied van de stad Leuven, een aanbod van vrije "lastminute" plaatsen en nieuwsberichten over gezin en opvoeding.

 

Stad Leuven heeft ook toegankelijke loketten in o.a. het Stadskantoor en op 2 andere plaatsen. Het loket is ook telefonisch en via e-mail bereikbaar. Daarnaast is het lokaal loket een netwerk van toeleiders, gaande van CAW, Kind en Gezin, Samenlevingsopbouw, OCMW tot andere kinder-opvangvoorzieningen.  

De ontwikkelde software is een 'all-in pakket' voor de kinderopvangvoorzieningen en zorgt voor administratieve vereenvoudiging en efficiëntie: voorzieningen kunnen gratis gebruik maken van de software voor het opmaken van planning, de registratie van aanwezigheden, de wachtlijstbeheer en zelfs voor facturatie. Stad Leuven zorgt ook voor technische ondersteuning. Bovendien moeten ouders niet langer langs gaan bij alle opvangvoorziening-en om hun opvangvraag te formuleren. Voor de stad Leuven is het loket een bron van beleidsinformatie over kinderopvang (de opvangnood wordt o.a. in kaart gebracht) en zorgt het voor een betere matching van vraag en aanbod en een betere toegankelijkheid van het aanbod.

 

Op 3 maart 2015 bracht VVSG-Steunpunt Kinderopvang samen met heel wat medewerkers en mandatarissen van lokale besturen een Koekeloerebezoek aan het lokaal loket kinderopvang van Leuven. Na een interessante presentatie over het Leuvense loket en een goed gevuld vragenuurtje, was het tijd om samen na te denken over deze voor lokale besturen nieuwe opdracht. Wat kan het lokaal bestuur betekenen in het realiseren van een lokaal loket kinderopvang? En welke noden leven er in de praktijk om succesvol een loket te kunnen organiseren? Belangrijke elementen hierin zijn alvast vertrouwen en respect voor elkaars autonomie.

Kortom, het was een leerrijke dag voor iedereen en ook tijdens de broodjeslunch werd nog heel wat nagepraat. VVSG-Steunpunt Kinderopvang nam alvast heel wat informatie en inspiratie mee naar huis.

 

 

Navigatie