Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kinderopvang = instrument in strijd tegen kinderarmoede


Jaar na jaar stijgen de kinderarmoedecijfers. In 2015 steeg het aantal kinderen dat in armoede opgroeit naar 12%, dat is 0,6% meer dan in 2014. De VVSG ziet kinderopvang als een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede, zowel in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken.  VVSG omschreef zijn standpunt hierrond in een visienota.​

Hoe? Kinderarmoede gaat steeds over kinderen die in een arm gezin opgroeien. Een armoedebeleid moet inzetten op twee sporen: een structureel beleid dat het verhogen van het gezinsinkomen als ambitie heeft en een flankerend beleid dat vooral inzet op de gevolgen van leven in armoede. Op beide niveaus kan kinderopvang een betekenis hebben. VVSG omschreef zijn standpunt hierrond in een visienota.​ Deze visie willen we gebruiken in onze belangenbehartiging, maar ook ter ondersteuning naar lokale besturen. 


Cahier Kinderopvang – De sociale functie van kinderopvang

Zetten jullie lokaal in op het bestrijden van (kinder-) armoede? Of ben je op zoek naar hoe kinderopvang hierin een rol kan spelen? Laat je dan inspireren! door het Cahier Kinderopvang - de sociale functie van kinderopvang.

Aan de hand van lokale praktijken, theoretische achtergrond, concrete handvaten en methodieken geven we in dit Cahier Kinderopvang een aanzet om lokaal aan de slag te gaan. Zowel op het niveau van de opvangvoorziening als op bestuursniveau maak je zo werk van een toegankelijke kinderopvang.


Persbericht, 28 maart 2017

Op 28 maart 2017 organiseerde de VVSG ism de stad Leuven een persconferentie onder het motto "Kinderopvang kan socialer

Lees hier het persbericht en de uitgebreide perstekst met ook talrijke lokale praktijken.   

Navigatie