Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ik ben burgemeester

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier (ga naar "Verlenging of omzetting van een B-Attest")

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

   • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
   • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

 

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest.

Je kent een A of B-attest toe

Je kent een A of B-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator.

 

 A-attest

Aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan

Het attest is 8 jaar geldig

Formulier brandveiligheid, model A-attest, Baby's en Peuters (invulformulier)
Formulier brandveiligheid, model A-attest, Schoolkinderen (invulformulier)

 

 B-attest

Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan

De veiligheid van kinderen en medewerkers komt niet in het gedrang

Bepaal een geldigheidsduur van maximaal 8 jaar

Formulier brandveiligheid, model B-attest, Baby's en Peuters (invulformulier)
Formulier brandveiligheid, model B-attest, Schoolkinderen (invulformulier)

Je kent een C-attest toe

Je kent een C-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator. In bepaalde gevallen licht je Kind & Gezin in.

 

C-attest

Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan

De veiligheid van kinderen en medewerkers komt wel in het gedrang

Formulier brandveiligheid, model C-attest, Baby's en Peuters (invulformulier)
Formulier brandveiligheid, model C-attest, Schoolkinderen (invulformulier)

 

Melding aan Kind & Gezin?

   1. Voor een nieuw op te starten locatie: geen meldingsplicht.
   2. Voor een bestaand initiatief met vergunning: bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).

 

Verlenging of omzetting van een B-Attest

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

 

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier.

 

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

 • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

 

Bij een eerste aanvraag tot verlenging of omzetting geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst:

 • De omschrijving en het stappenplan op papier te beoordelen.
 • Een advies op te stellen

 

Bij elke volgende aanvraag geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om:

 • Een onderzoek ter plaatse van de kinderopvanglocatie
 • Een verslag op te stellen:
    1. Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
    2. Veiligheid van kinderen en medewerkers in het gedrang?

 

 

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

 

Je kent een A-attest toe

 

Je verlengt het B-attest

 

Je kent een C-attest toe 

 • Melding aan Kind & Gezin: Bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).

Navigatie