Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Huis van het Kind


Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

Dé uitdaging waarrond partners zich in een Huis van het Kind verzamelen is: “Hoe kunnen we samen (aanstaande) gezinnen zo goed als mogelijk ondersteunen?” Dat is een enorme uitdaging met veel mogelijke antwoorden. Daarom is er een regelluw kader gecreëerd dat lokale invulling stimuleert.

Erkenning

Vandaag zijn reeds heel wat samenwerkingsverbanden herkend als Huis van het Kind. Hier vind je een actueel overzicht ​van alle erkende Huizen van het Kind in Vlaanderen.

Wil je jouw lokale samenwerkingsverband het label geven van ‘Huis van het Kind’ geven kan je ten alle tijden een erkenning aanvragen.

Hier vind je meer info over de Huizen van het Kind, zoals het basiskader en de regelgeving.

Veel gestelde vragen

  • Moet er in elke gemeente een Huis van het Kind zijn? Antwoord

  • Moet het gemeente- of OCMW-bestuur initiatief nemen om een Huis van het Kind op te starten? Antwoord

  • Wat is de consequentie voor het lokaal bestuur als er geen Huis van het Kind is? Antwoord

  • Wat als ik in mijn gemeente een Huis van het Kind wil opstarten, maar er op het grondgebied van mijn gemeente niet alle minimaal aanbod dat in een Huis van het Kind moet aanwezig zijn aanwezig is? Antwoord

  • Moet elk Huis van het Kind een erkenning hebben? Kan ik in mijn gemeente een niet erkend Huis van het Kind opstarten? Of maw kan er een samenwerking tot stand komen tussen bepaalde actoren uit de preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, opvoedingsondersteuning enz zonder dat er een erkenning wordt aangevraagd als Huis van het Kind? Antwoord

  • Een gesubsidieerd Huis van het Kind: feitelijke vereniging of vzw? Antwoord

Heb je zelf een vraag over het Huis van het kind, mail dan naar sofie.delcourt@vvsg.be.

Vorming: hoe begin je er aan?

De VVSG organiseerde vorming over de opstart van een Huis van het Kind voor mandatarissen en ambtenaren die lokaal het initiatief nemen om een Huis van het Kind op te starten en daarbij op zoek zijn naar een manier om met een beperkte inzet van middelen toch tot een degelijk resultaat te komen.

Kon je er niet bij zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in de inhoud van de vorming? Hieronder vind je de gebruikte documenten: 

 

Lokale praktijken

Deel jouw lokale praktijk met ons door te mailen naar sofie.delcourt@vvsg.be

 

 

Navigatie