Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Adviesrol lokaal bestuur

​Het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

Zo heeft het lokaal bestuur ook een adviesrol. Het lokaal bestuur geeft bijvoorbeeld advies aan Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang en een organisator die groepsopvang wil opstarten moet advies vragen aan het lokaal bestuur.

Wanneer wordt precies het advies gevraagd van het lokaal bestuur en wat houdt dit advies in? Lees meer in deze korte nota​.

Navigatie