Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

2016

​Uit bijna 100 inzendingen worden vijf gemeente- en OCMW-besturen bekroond voor hun inzet voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang. Een jaar lang dragen zij de eretitel "Gouden Kinderschoen 2016". De winnaars werden op 26 april 2016 bekend gemaakt tijdens de Trefdag Lokaal Sociaal Beleid (VVSG).

De Winnaars

In de categorie Samenwerking: Gemeente en OCMW Puurs: brede kinderopvang voor schoolgaande kinderen

In de categorie Beleid: Stad Kortrijk: brugfiguur kinderopvang

In de categorie Ouder: Zorgbedrijf Roeselare: de Tovertuin

In de categorie Kind – Groepsopvang: Stad Gent: 'The Travel Mandala Kids'

In de categorie Kind – Gezinsopvang: OCMW-Vereniging De Blauwe Lelie Brugge: bibliotheek bij een onthaalouder

De Genomineerden

VVSG nomineerde vijftien lokale besturen in de categorie Samenwerking, Beleid, Ouder, Kind-Groepsopvang, Kind-Gezinsopvang.

In de categorie “Samenw​​erking”

 Gemeente- en OCMW-bestuur Puurs: brede kinderopvang

Het Gemeente- en OCMW-bestuur van Puurs investeren fors om de opvang voor iedereen toegankelijk te maken. Wachtlijsten en overbezetting werden weggewerkt door verschillende diensten en activiteiten te laten samenwerken. In vakanties is er een samenwerking tussen de buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking, de sportdienst en grabbelpas. Kinderen kunnen, los van de tijd die ouders hebben, aan alle activiteiten deelnemen.

Motivatie jury: sluit aan bij visie uit Conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor

de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen (Vlaamse Regering), recht van het kind op vrije tijd, toegankelijke kinderopvang, samenwerking en partnerschap

Contact: Gemeentebestuur Puurs, Tim Van Gool, Diensthoofd jeugd, onderwijs en kinderopvang, tim.vangool@puurs.be, 03-890 76 02

 Stadsbestuur Halen: ruimte voor personen met een beperking

Kinderdorp Halen (buitenschoolse kinderopvang) heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 't Hoeveke (een dagcentrum voor personen met een beperking dat inzet op begeleid werken). Yenthe en Silke van 't Hoeveke komen regelmatig meewerken met het team van de buitenschoolse kinderopvang.

Motivatie jury: inclusieve kinderopvang, vrijwilligerswerking, samenwerking en partnerschap

Contact: Stadsbestuur Halen, Betty Vandevenne, Coördinator BKO, betty.vandevenne@halen.be, 013-46 03 74

 Stadsbestuur Eeklo: brede kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang van Stadsbestuur Eeklo werkt actief samen met ouders, scholen en heel wat andere partners zoals de sportdienst en -verenigingen, cultuurdienst en -verenigingen, Huis van het Kind, bibliotheek ... Concreet vertaalt deze samenwerking zich in o.a. sportsnacks voor de kinderen, binnenschoolse opvang, buitenbazaar, gedeeld gebruik van infrastructuur en materiaal, zorgoverleg, een ouderraad, kidsgids, …

Voor Eeklo is samenwerking een evidentie, alhoewel soms tijdsintensief blijven ze hierin investeren vanuit de overtuiging dat dit een absolute meerwaarde is voor kinderen, ouders, partners en opvang.

Motivatie jury: sluit aan bij visie uit Conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor

de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen (Vlaamse Regering), recht van het kind op vrije tijd, toegankelijke kinderopvang, samenwerking en partnerschap

Contact: Stadsbestuur Eeklo, Ann Goossens, Coördinator kinderopvang, ann.goossens@eeklo.be, 09-228 76 12 

In de categorie "​Beleid"

Stad en OCMW-bestuur Kortrijk: brugfiguur kinderopvang

Stad en OCMW-bestuur Kortrijk hebben een brugfiguur kinderopvang. Deze brugfiguur zorgt voor toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de kinderopvang en pikt ook heel wat signalen over problematische thuissituaties op. De brugfiguur neemt over daar waar de taak van de kinderbegeleid(st)er stopt en legt de brug tussen ouders met jonge kinderen en diverse diensten zoals sociaal huis, huisvesting, scholen, OCMW, tolkendienst, gezinsondersteuning.

Motivatie jury: toegankelijke kinderopvang, sociale functie, opvoedingsondersteuning,

Contact: Stadsbestuur Kortrijk, Barbara Deman, Beleidsmedewerker kinderopvang, barbara.deman@kortrijk.be, 056-27 72 77

Stadsbestuur Leuven: toonmoment kinderopvang

De Leuvense kinderopvang barst van kwaliteit en creativiteit. Om dit te kunnen delen organiseert de stad Leuven een jaarlijkse bijeenkomst van Leuvense kinderopvanginitiatieven waarop kinderbegeleiders aan de hand van interactieve infostandjes en workshops aan collega's tonen hoe een krachtig kind-, ouder-, personeels- of buurtbeleid bij hen vorm krijgt.

Motivatie jury: inzetten op netwerkrol lokaal bestuur, betrokkenheid bij lokale initiatieven, kwaliteitsbevorderend

Contact: Stadsbestuur Leuven, Murielle Mattelaer, Beleidsadviseur kinderopvang, murielle.mattelaer@leuven.be, 016-27 26 13

Stadsbestuur Antwerpen: kinderopvangtoelage baby- en peuteropvang

Het stadsbestuur van Antwerpen investeert in een kinderopvangtoelage aan kinderopvang-voorzieningen. Op deze manier kunnen initiatieven, zonder trap 2-subsidie, quasi inkomensgerelateerd werken en betaalbare kinderopvang realiseren. Ieder kinderdagverblijf dat zich aansluit bij het systeem engageert zich bovendien om werk te maken van de kwaliteit van de opvang.
Op die manier wil de stad Antwerpen tegemoet komen aan de grote nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle opvang in een stad met een hoog percentage kansarmoede. De toelage blijkt eveneens een grote stimulans te zijn bij jonge ondernemers om een nieuwe kinderopvang te starten.

Motivatie jury: betaalbare kinderopvang, kwaliteitsbevorderend

Contact: Stadsbestuur Antwerpen - Regie Kinderopvang, Annick Schoups, Bestuurscoördinator, annick.schoups@stad.antwerpen.be, 03-338 23 47 

In de categorie "Ouder"

 Gemeentebestuur Westerlo: peuterspeelpunt

Met veel enthousiasme organiseert het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang "Kinderclub Oevel" van gemeente Westerlo peuterspeelpunten voor baby's en peuters van anderstalige ouders. Die ouders krijgen zo de kans om een cursus basiseducatie te volgen. De baby's en peuters worden gedurende de cursus gratis opgevangen door begeleiders van de Kinderclub. Het project richt zich nu specifiek op mama's die hun asielprocedure aan het doorlopen zijn.

Motivatie jury: toegankelijke kinderopvang, sociale functie

Contact: Gemeentebestuur Westerlo, Greet Maes, Diensthoofd - Coördinator, greet.maes@westerlo.be, 014-53 94 22

OCMW-bestuur Geraardsbergen: laagdrempelige kinderopvang

Vele ouders ervaren nog steeds drempels om hun kind naar de kinderopvang te brengen. Om de drempels beter te begrijpen en om beter tegemoet te komen aan de noden van alle ouders werd door het OCMW-bestuur van Geraardsbergen in het kinderdagverblijf een ervaringsdeskundige ingeschakeld. Zij volgt een aantal dagdelen de werking van het kinderdagverblijf en bekijkt samen met de leidinggevende en de kinderverzorgsters hoe de kinderopvang kan groeien om alle ouders te bereiken.

Motivatie jury: toegankelijke kinderopvang, sociale functie, diversiteit

Contact: OCMW-bestuur Geraardsbergen, Sarah Vanden Herrewegen, Medewerker Huis van het Kind, huisvanhetkind@geraardsbergen.be, 054-43 20 77

Stadsbestuur Turnhout: project Mama Leert!

Het Kinderdagverblijf Het Lindeke van Stad Turnhout organiseert in samenwerking met lokale partners zoals peuterspeelpunten, Agentschap Integratie en Inburgering, Centrum voor Basiseducatie, Kind en Gezin, Praatpunt, OCMW, ... het kinderopvangproject Mama Leert! Dankzij dit project kunnen mama's, met hun kind erbij, hun integratietraject starten. Naast het lokaal waarin lessen inburgering en taallessen plaatsvinden, is er een lokaal waar kinderen kunnen opgevangen worden wanneer mama een halve dag naar de les komt.

Motivatie jury: sociale functie, toegankelijke kinderopvang, diversiteit, samenwerking en partnerschap

Contact: Stadsbestuur Turnhout, Sofie van Hest, Consulent Gelijke Kansen - Coördinator ZKDV Het Lindeke, sofie.vanhest@turnhout.be, 014-40 96 31

Zorgbedrijf Roeselare: de Tovertuin

Vanuit een samenwerking met diverse sociale partners organiseert Zorgbedrijf Roeselare een wekelijkse ontmoetingsruimte voor ouders: de Tovertuin. De Tovertuin ondersteunt ouders om een band met hun kind te ontwikkelen. De Tovertuin creëert een stimulerende omgeving voor jonge kinderen van 0-3 jaar.
Ook de Toverboxen (spelkoffers) die ontwikkeld werden binnen dit project bieden ondersteuning aan ouders om tot samenspel met hun jonge kind te komen en dit in hun eigen huisomgeving.

Motivatie jury: ontmoeting tussen ouders, opvoedingsondersteuning, samenwerking en partnerschap

Contact: Zorgbedrijf Roeselare (Kindzorg), Niki Corveleijn, Pedagogisch Stafmedewerker, niki.corveleijn@zbroeselare.be, 051-80 53 00 

In de categorie "Kind-Groepsop​​vang"

Stadsbestuur Gent: 'The Travel Mandala Kids'

In IBO Mandala – een buurtgerichte buitenschoolse opvang – staan diversiteit en meertaligheid centraal. Het project 'The Travel Mandala Kids' brengt deze abstracte begrippen tot leven met in de hoofdrollen Flipsko en Kiko. Deze twee knuffels brengen de wereld binnen in de kinderopvang. Internationale ontmoeting met scholen, opvangvoorzieningen, kunstenaars uit heel de wereld wordt tastbaar en concreet. Zie: http://thetravelmandalakids.blogspot.be/

Motivatie jury: ontmoeting, diversiteit, buurtgericht, meertaligheid

Contact: Dienst Kinderopvang - Stad Gent, Luc Arijs, Leidinggevende, luc.arijs@stad.gent, 09-224 11 27

 Gemeentebestuur Brakel en Horebeke (intergemeentelijke samenwerking): kwaliteit zichtbaar maken

Deze buitenschoolse kinderopvang viert zijn 20-jarig bestaan, maar blijft inzetten op vernieuwing en kwaliteit. Het kwaliteitshandboek is de basis van elke werking, maar wordt hier zichtbaar gemaakt voor kinderen, ouders en bezoekers met behulp van doe-opdrachten voor het team van kinderbegeleiders en activiteiten of vorming voor ouders, kinderen èn kinderbegeleiders.

Motivatie jury: kwaliteitsbevorderend, ouder- en kindbetrokkenheid, teamwerking

Contact: Gemeentebestuur Brakel en Horebeke, Annick Depraetere, Coördinator, kinderopvang@brakel.be, 055-42 84 53

OCMW-bestuur Ichtegem: inclusieve kinderopvang en buitenspel

In de IBO's van OCMW Ichtegem is (buiten)spelen de missie. Ze bieden alle kinderen (ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte) letterlijk en figuurlijk een zee van ruimte, waarin de kinderen op een veilige én avontuurlijke manier kunnen experimenteren. De IBO's zorgen voor een leuke avontuurlijke vrije tijd: kampen bouwen, bomenparcours sjorren, groenten- en kruidenteelt. Kinderen krijgen hierbij heel wat inspraak én verantwoordelijkheid. 

Motivatie jury: kwaliteitsbevorderend, gezonde kinderopvang via buitenspel, ruime toegankelijkheid, inclusieve kinderopvang, recht van het kind op vrije tijd, kindbetrokkenheid en -participatie

Contact: OCMW Ichtegem, Stijn Spriet, Coördinator, stijn.spriet@ocmw.ichtegem.be, 051-58 31 11 

In de categorie "Kind-Gezinsopvang"

 Stad Oostende: borstvoedingsvriendelijke onthaalouder

Onthaalouder Nadine, aangesloten bij de dienst van de Stad Oostende, is de trotse houder van het certificaat "Borstvoedingsvriendelijke Organisatie".

Motivatie jury: borstvoedingsvriendelijke organisatie, gezonde kinderopvang, ondanks kleinschaligheid gezinsopvang moed en durf om uit te blinken

Contact: Stad Oostende, Tineke Deketelaere, Regioverantwoordelijke, onthaalouders@oostende.be, 059-80 76 52

OCMW-Vereniging De Blauwe Lelie: bibliotheek op kindermaat bij een onthaalouder

Onthaalouder Arlette, aangesloten bij de dienst van OCMW-vereniging De Blauwe Lelie (Brugge),  heeft een kinderbibliotheek (met ook een afdeling strips). De kinderen kunnen net zoals in een echte bibliotheek boekjes meenemen naar huis. De bib wordt intensief gebruikt en het lezen wordt op een spontane en speelse manier gestimuleerd. Cruciaal ook voor de taalontwikkeling van kinderen.

Motivatie jury: taalstimulering, kwaliteitsbevorderend, ondanks kleinschaligheid gezinsopvang moed en durf om uit te blinken

Contact: Vereniging De Blauwe Lelie, OCMW Brugge, Lies Vernieuwe, Coördinator Dienst voor onthaalouders, lies.vernieuwe@deblauweleliebrugge.be, 050-32 75 55

Presentatie van alle inzendingen, genomineerden en winnaars

Bekijk hier een powerpointpresentatie van alle inzendingen, genomineerden en winnaars van de Gouden Kinderschoen 2016. Gouden Kinderschoen 2016 (alle inzendingen).pptx
 
Volg ons op    
 

Editie 2015

Lees meer over de editie van 2015.

 Meer infokurt.schoonbaert@vvsg.be, 02 211 56 63

Navigatie