Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Personeelsnorm

In 2005 stelde de VVSG een nieuwe personeelsnorm voor de sociale dienst van het OCMW op. Het doel van de personeelsnorm is een realistisch antwoord bieden op de vraag over hoeveel maatschappelijk werkers de sociale dienst van het OCMW – gegeven een aantal factoren – moet beschikken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal objectieve maatstaven, namelijk verschillende soorten dossiers en omgevingsfactoren. Voor de sociale dienst is het resultaat van deze berekening nuttig om een personeelsbehoefteplan of een lokaal herstructureringsplan op te stellen. Het gaat hier wel om een referentienorm en niet om een minimale of maximale bezetting. De personeelsnorm is enkel bedoeld als werk- en toetsingsinstrument.
De ontwikkeling gebeurde vanuit de praktijk samen met maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, hoofden van de sociale dienst en secretarissen. Het resultaat werd opgenomen in het handboek voor de sociale dienst van het OCMW met bijhorende cd-rom. Dankzij de cd-rom is het een gebruiksvriendelijk geheel geworden en worden de OCMW’s van heel wat rekenwerk gespaard. De personeelsnorm voor de sociale dienst van het OCMW wordt jaarlijks aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Het handboek voor de sociale dienst van het OCMW (waarvan de personeelsnorm deel uitmaakt) kan u bestellen bij uitgeverij Politeia (www.politeia.be).Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Veerle Cortebeeck (veerle.cortebeeck@vvsg.be)

Navigatie