Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Toegankelijke gezondheidszorg

Toegang tot zorg en gezondheid. Wat kan een gemeente/OCMW doen binnen het huidige kader?

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Dit vormde voor de VVSG de aanleiding om een nota te schrijven over de toegang tot zorg en gezondheid binnen het huidige kader. Zowel gemeente als OCMW kunnen immers heel wat zaken ondernemen om de drempels tot zorg en gezondheid te verlagen voor kwetsbare groepen. Naast een algemene toelichting, vindt u in deze nota tips en verwijzingen naar concrete voorbeelden. De VVSG is geïnteresseerd in de ervaringen en initiatieven van gemeente en OCMW. Aarzel dus niet om deze door te sturen naar Veerle.cortebeeck@vvsg.be

Toegangelijkheid

Een lokaal gezondheidsbeleid heeft niet enkel betrekking op gezondheidsbevordering en preventie, maar ook op toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De twee eerstgenoemde zaken zijn bevoegdheden van de Vlaamse overheid. Het laatste behoort tot de bevoegdheden van de federale overheid. Dit onderdeel van de website gaat voornamelijk in op :

  • De verhoogde tegemoetkoming (rvv-statuut)
  • De maximumfactuur
  • De derdebetalersregeling

Ook lokale overheden kunnen initiatieven nemen die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Het gaat hier om de medische kaart en de medische conventie.

Navigatie