Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Daklozen en thuislozen

Een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld"  Zo werd in de parlementaire stukken ter voorbereiding van het Urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving (parl. doc Kamer, B.Z. 1991-1992;, nr 630/5 p. 34) het begrip 'dakloze' gedefinieerd.

Een uniforme, algemeen gebruikte definitie van 'thuisloze' is niet voorhanden. Iedereen is het er echter over eens dat 'ontankering' eigen is aan thuisloosheid. De thuisloze verliest zijn sociale netwerken. Hij/zij heeft geen familie meer of verliest de banden met zijn familie, verliest ook andere contactpunten en steunfiguren en heeft tenslotte geen enkele binding meer die nog van enige betekenis is.

Navigatie