Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Leeftijdsvriendelijke omgevingen

​VVSG als partnerorganisatie

VVSG werd in 2015 door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie binnen de convenant houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. Deze erkenning loopt over 5 jaar. Deze beheersovereenkomst is gebaseerd op het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. In dit kader zal VVSG lokale besturen ondersteunen om het concept leeftijdsvriendelijke omgevingen en dementievriendelijke omgevingen als belangrijke verbijzondering hiervan uit te werken. Belangrijke samenwerkingspartners zijn onder meer de Vlaamse Ouderenraad, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.

Covenant on Demographic Change

Op 7 december 2015 ondertekende heel wat lokale en regionale overheden uit diverse Europese landen dit bondgenootschap voor demografische verandering. Bekijk hier de folder. Ook enkele Vlaamse gemeenten gingen het engagement aan om in te zetten op een leeftijdsvriendelijke omgeving. Elke Vlaamse gemeente kan nog steeds toetreden tot dit bondgenootschap voor demografische verandering. Met de ondertekening maken lokale besturen duidelijk dat ze actief en gezond ouder worden in hun gemeente mee mogelijk maken.

Voorlopig is het lidmaatschap gratis. Het lidmaatschap heeft volgende voordelen:

  • Zichtbaar blijven op de website;
  • Goede praktijken uitwisselen met andere lokale besturen;
  • Lid zijn van de WHO Global Network for Age Frienly Environments;
  • De mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan toekomstige workshops of werkbezoeken. 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lise Switsers, stafmedewerker ouderenbeleid.

Bezoek de website voor meer informatie.

1.jpg

Actief op het gebied van vergrijzing? Deel uw initiatieven en leer meer.

Word lid van het Thematisch Innovatie Netwerk

voor leeftijdsvriendelijke omgevingen

2.png 

De huidige demografische veranderingen hebben hun weerslag op veel domeinen, zoals pensioenen, gezondheidszorg en woonzorg. Met de steun van het Europese Unie ICT Policy Support Programma, verenigt het AFE-INNOVNET Thematisch Netwerk lokale en regionale autoriteiten, bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerden uit de samenleving met dezelfde ambitie: samenwerken om slimme en innovatieve bewezen oplossingen voor actief en gezond ouder worden te ondersteunen en leeftijdvriendelijke omgevingen (age-friendly environments, AFE) te ontwikkelen in heel Europa.

3.jpg 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de fysieke en sociale omgeving bepalend voor het gezond, onafhankelijk en zelfstandig blijven tot op hoge leeftijd. Lokale en regionale actoren werken samen met bedrijven, onder-zoeksinstellingen en gebruikersorganisaties om beter tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van oudere burgers. Door nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in domeinen zoals werk-gelegenheid, gezondheidszorg, sociale diensten, huisvesting, IT diensten, burger-participatie en vervoer.

 

4.jpg 

 

Ons doel is om leeftijdsvriendelijke omgevingen (age-friendly environments) te promoten die lokale innovatieve oplossingen bieden om actief en gezond ouder worden ondersteunen. Oplossingen die vaak door heel Europa heen gerealiseerd worden in pilootprojecten, maar die helaas klein blijven en nog niet zijn opgeschaald, ook niet in hun eigen land.

 

5.png 

Socio-economische voorbeelden, werkwijzen, case studies en lokale innovatieve oplossingen die verzameld zijn dankzij de leden van het Thematisch Netwerk, zullen nuttig zijn voor alle geïnteresseerde belanghebbers, de EU agenda voor actief en gezond ouder worden beïnvloeden en de implementatie van leeftijdvriendelijke innovaties in Europa bewerkstelligen.

6.png 

7.jpg 

 

Navigatie