Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf u nu in met vroegboekkorting voor de Trefdag op 12 oktober

Kies hieronder uw thema

Recht op maatschappelijke integratie

Actuele bedragen leefloon, socio-professionele vrijstelling, inkomensgrenzen en terugvorderingschaal onderhoudsplichtingen
 

Vanaf 1 juni 2016 verhogen de leefloonbedragen met 2 % via het  mechanisme van de indexatie. In een omzendbrief werden de aangepaste leefloonbedragen aan de OCMW’s meegedeeld.

Per 1 juni 2016 bedraagt het leefloon:

-       voor een samenwonende (categorie 1): 578,27 € per maand of  6.939,19 € per jaar

-       voor een alleenstaand persoon (categorie 2): 867,40 € per maand of 10.408,80 € per jaar

-       voor een met een gezin ten laste (categorie 3): 1.156,53 € per maand of 13.878,41 € per jaar

 

De omzendbrief handelt eveneens over de aanpassing van de SPI-vrijstelling, de bedragen van de terugvorderingsschaal bij onderhoudsplichtigen,  het zakgeld van bewoners van ouderenvoorzieningen. De laatste aanpassing hiervan dateerde van 1 december 2012.

 De omzendbrief vindt u hier.

Meer info: ocmw.wetgeving@vvsg.be


Weigering leefloon omwille van gebrek aan medewerking

De meeste OCMW's deden dit al in de praktijk, maar er was discussie in de rechtspraak. Sommige rechtbanken oordeelden dat dit niet kon omdat zo een extra voorwaarde wordt opgelegd aan het leefloon. Het Hof van Cassatie heeft op 30.11.2009 anders beslist (www.cass.be). Het OCMW dat door een gebrek aan medewerking van de aanvrager niet over de nodige informatie beschikt om de toekenningsvoorwaarden te onderzoeken, mag het leefloon weigeren.


Geen leefloon bovenop opleidingsuitkering RVA


Iemand die een individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) volgt, krijgt een productiviteitspremie van de onderneming en (soms) een opleidingsuitkering van de RVA. Voor de berekening van het leefloon is de productiviteitspremie vrijgesteld, de opleidingsuitkering niet. Dat werd bevestigd door de Arbeidsrechtbank van Brussel (Inforum nr. 246142). De POD past haar interpretatie aan. 

Navigatie