Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

OCMW-dienstverlening

Wie betaalt de ziekenhuisrekening? 
Over het bevoegd OCMW bij ziekenhuisopname en de regeling van onderstandsdomicilie

Voor een vraag tot tussenkomst in de ziekenhuisfacturen gesteld tijdens de opname, geldt de algemene bevoegdheidsregel. Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd. Het OCMW van de plaats van het ziekenhuis kan enkel optreden als de hulp van het OCMW dringend noodzakelijk is (noodhulp), bv een dringende vraag om toiletartikelen. Dat is alleszins de huidige interpretatie van VVSG. Maar de Wet van 2 april 1965 werd ooit anders uitgelegd. En nu lijkt de Raad van State weer van mening te veranderen. Omdat het bevoegd OCMW bepaalde medische kosten kan terugvorderen van het OCMW van onderstandesdomicilie, heeft de interpretatie ook gevolgen voor de regeling van onderstandsdomicilie. In een uitgebreide nota lees je hoe de wet in 1965 was bedoeld, waar de verschillende interpretaties vandaan komen en waarom VVSG bij haar huidig standpunt blijft. 

  

Subrogatie van het OCMW bij collectieve schuldenregeling

Als het OCMW voorschotten betaalt op een uitkering en de sociale zekerheidsinstelling hiervan op de hoogte brengt, is er wettelijke subrogatie en moeten de achterstallen rechtstreeks aan het OCMW worden betaald. Dat geldt ook als de begunstigde van de voorschotten toegelaten is of wordt tot de collectieve schuldenregeling zit. In de praktijk betaalt de uitbetalingsinstelling vaak (ten onrechte) aan de schuldbemiddelaar. Het OCMW kan deze gelden volledig terugvragen aan de schuldbemiddelaar, desnoods met toestemming van de Arbeidsrechter. Voor de volledige nota klik hier.  

Navigatie