Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Uitzoeken waarom je dit project opzet

In deze stap zoek je, als projectleider, uit waarom je proactief wil gaan handelen. Je moet dus op zoek naar informatie. Dit doe je ondermeer door hierover te spreken met de opdrachtgever, de sponsor en de verschillende belanghebbenden

Links

Hiernaast vind je enkele links die je alvast op de goede weg helpen. Enkele verwijzen naar delen op deze website, andere verwijzen naar materiaal gemaakt door Samenlevingsopbouw op basis van hun ervaringen in Zuidoost-Vlaanderen.

Op deze website vind je zowel documenten met een wetenschappelijke basis (theorie) als documenten van andere lokale besturen (praktijk). Deze informatie kan je vrij gebruiken en downloaden.

De projectfiches in de methodiekeninventaris helpen je alvast een stuk vooruit voor een bepaalde methodiek. Deze zijn tot stand gekomen door binnen verschillende lokale besturen goede praktijken te bezoeken en te beschrijven.
Wees je er dus van bewust dat de projectfiches niet dé manier bevatten om een praktijk op te starten. Iedere lokale situatie is immers uniek en zal dus andere mogelijkheden en belemmeringen herbergen. Deze projectfiches dienen steeds aangepast te worden aan jouw lokale situatie. Ze zijn enkel een hulpmiddel en zeker (nog) geen eindresultaat.

Eigen informatie

Misschien zijn er binnen je lokaal bestuur al gelijkaardige projecten opgestart en is er toen een draaiboek gemaakt waarop je beroep kan doen. Vraag dit even na bij collega's of bij de secretaris! Aanwezige interne expertise en ervaring kan een enorme meerwaarde zijn bij het opzetten van nieuwe projecten. Je kan jouw ervaren collega's eventueel opnemen in je projectteam of in de stuurgroep. Zo blijven zij ook van waarde bij de verdere uitvoering van je project. 

 

Op het einde van je zoektocht naar informatie wil je vooral een zo goed mogelijk beeld krijgen over:

  • de context
  • de resultaten die opgeleverd moeten worden
  • de aanpak die gehanteerd zal moeten worden

 

Navigatie