Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Rapporteren en valideren

Rapporteren en valideren

Nu je als projectleider begrepen hebt waarom je dit project opzet en de grenzen en impact kent van je project, is het van belang deze essentiële informatie schriftelijk vast te leggen en te laten goedkeuren.

Rapporteren

Het basisdocument voor deze fase is de projectfiche waarin je al deze informatie kan opnemen. Meestal heeft een lokaal bestuur een eigen projectfiche die ook gebruikt wordt bij de meerjarenplanning.
Kijk na of deze fiche volgende rubrieken bevat, zo niet kan je deze ev. toevoegen:

 • Projectnummer
  (onder welke doelstelling van de meerjarenplanning valt dit project)
 • Projectnaam
 • Programma, domein of dienst waartoe dit project behoort
 • Projectleider
 • Sponsor
 • Aanleiding/Uitdaging
 • Link met beleidsplan
 • Gewenste resultaten
 • Bereik van het project
 • Afhankelijkheden met andere projecten
 • Risico's en tegenmaatregelen
 • Impact op organisatieprocessen
 • Globale planning van het project
 • Versiebeheer

 

Valideren

Het is van belang dat de projectfiche afgestemd is met de sponsor en daarna voorgelegd wordt voor goedkeuring aan de stuurgroep.  Dit is het eerste belangrijke validatiemoment in het volledige projectverloop.
Hierbij moet door de stuurgroep een beslissing genomen worden over de levensvatbaarheid en de al dan niet verderzetting van het project. We kunnen niet starten met de tweede fase zolang we niet de goedkeuring hebben van de stuurgroep en de beslissing dat we met het project verder mogen gaan.

Deze beslissing kan drie mogelijkheden bieden:
- NEGATIEF: het project wordt volledig stopgezet en de projectleider wordt weer vrijgemaakt voor zijn dagelijkse werkzaamheden
- POSITIEF: De projectleider mag het project verder voorbereiden tot in de details. Hiervoor wordt een projectteam samengesteld.
- POSITIEF MAAR...: Het project kan verder gezet worden maar moet eerst voldoen aan enkele voorwaarden.

 


 

Navigatie