Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Impact bepalen

Impact bepalen: risico’s en processen bepalen

Nu moet je in deze eerste fase enkel nog te weten komen wat de impact van proactief handelen is voor de huidige organisatieprocessen en wat de risico's zijn die jouw project mogelijk in gevaar kunnen brengen.

Processen

Proactief handelen zal voor vele besturen een nieuwe manier van werken introduceren. Dit zorgt ervoor dat het huidige personeel ook de tijd en de ruimte moet krijgen om zichzelf deze manier van werken eigen te maken. Dit impliceert dat ook de dagelijkse werking zal moeten worden aangepast om deze tijd en ruimte vrij te maken. Veel veranderingen binnen de organisatie die niet enkel het projectteam maar ook de medewerkers rondom zullen beïnvloeden. Bekijk de bestaande processen en analyseer welke verandering nodig is. Geef aan hoe groot de impact is van deze verandering (laag - matig - hoog) voor ieder proces.

Risico's

Aangezien proactief handelen een stijlbreuk met zich mee kan brengen binnen de bestaande werking van je organisatie, kan je tegenstanders verwachten. Dit is perfect normaal voor ieder veranderingsproces binnen je organisatie maar is toch een risico waar je rekening mee moet houden.

Ziekte of afwezigheid van je personeel (en de hiermee gepaard gaande toenemende werklast) kunnen direct of indirect het succes van je project beïnvloeden. Geplande afwezigheid van personeelsleden kan je zeker proberen op te vangen om dit risico te verminderen.

Wanneer je nieuwe personeelsleden aantrekt om het project te leiden of om de andere personeelsleden te ondersteunen, brengt ook dit een risico met zich mee. En deze nieuwe personeelsleden renderen natuurlijk ook niet van op het eerste moment, er zal ook extra begeleiding moeten voorzien worden voor hen. Zeker in het begin

Het komt het erop aan de grootste risico's in kaart te brengen waarvan je nu al op de hoogte bent en hierbij te bepalen welke maatregelen je zal nemen om deze risico's te vermijden.

Evalueer de geïdentificeerde risico's op:

  • de kans dat deze risico's zich zullen voordoen (hoog - matig - laag)
  • de impact die deze risico's hebben op het welslagen van proactief handelen (zeer laag - laag - matig - hoog)

Tracht een score te geven aan je risico's. De grootte van de score geeft de prioriteit aan van ieder risico. Risico's met een hoge kans op hoge impact zullen je eerste prioriteit zijn om aan te pakken.

Opgelet !

De risico's en de acties die je voorziet om deze risico's te vermijden, maar ook de impact van het project op de organisatieprocessen kunnen mogelijk het bereik, het budget of de planning van je project beïnvloeden. Vergeet niet deze aan te passen indien dit het geval is.

 

 

Navigatie