Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Rapporteren en valideren

Rapporteren

Alle voorgaande elementen die je verzameld hebt tijdensd e definitefase worden opgenomen in het plan van aanpak van het project.

Dit plan van aanpak is een duidelijke omschrijving van het waarom, wat, wanneer, wie en hoe van het project.

Belangrijk is dat dit plan van aanpak het contract is tussen de opdrachtgever en de projectleider. Het bevat alle gegevens over het project en is een essentieel en cruciaal onderdeel van het project. Het is op bais van dit contract dat de projectleider aan de slag gaat met zijn projectteam om de gevraagde resultaten te realiseren.

Wil dit zeggen dat dit niet meer bijgestuurd kan worden? Neen, helemaal niet. Het is net eigen aan projecten dat naarmate men vordert in de projectplanning bepaalde elementen duidelijker worden, er bepaalde knelpunten opduiken en er bijgestuurd moet worden.

Het is echter van belang dat deze wijzigingen aan het plan van aanpak altijd eerst worden voorgelegd aan en gevalideerd door de stuurgroep zodat je een aangepast plan van aanpak - een aangepast contract - hebt waarmee je als projectleider verder aan de slag kunt. Op die manier krijgt de projectleider volledige ruggensteun en is het voor iedere partij duidelijk hoe er verder gewerkt moet worden.

Hou dus goed de versies bij van het plan van aanpak. Om het versiebeheer goed op te volgen, kan je in je bestandnaam de volgende afspraken hanteren:

  • V0.x bij ontwerpdocumenten

  • Vx.0 bij gevalideerde documenten

Zo krijg je een mooi overzicht van de verschillende gevalideerde versies en kan je goed uitmaken welke versies ontwerpdocumenten zijn en welke gevalideerde versies zijn.

Valideren

Eens het plan van aanpak volledig klaar is, wordt het voorgelegd aan de stuurgroep die het al dan niet valideert en beslist over het al dan niet verder zetten van het project.

 

 

Navigatie