Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Het project evalueren

Samen met het projectteam evalueer je het volledige traject, van begin tot einde.

Je stelt je o.a. volgende vragen:

  • Hoe is het project verlopen ten opzichte van het plan van aanpak?
  • Werden alle beoogde resultaten gerealiseerd?
  • Beantwoorden de resultaten aan de kwaliteitsnormen?
  • Is alle projectinformatie aanwezig?
  • Welke competenties werden overgedragen naar de dagelijkse werking?
  • Welke lessen hebben we geleerd uit dit project?
  • Bij een vroegtijdige afsluiting: waarom konden we het project niet realiseren, wat is er wel gerealiseerd en wat niet?

Deze vragen vormen de basis van een laatste rapportering aan de stuurgroep.
Zorg ervoor dat deze rapportering volledig is en bewaard wordt. Zo zorg je ervoor dat je in de toekomst altijd kan teruggrijpen naar deze documenten om in te kijken of te hergebruiken bij nieuwe projecten. Laat zo andere projectleiders en -medewerkers leren uit jouw ervaringen en het geleerde meenemen naar hun project.

 

 

Navigatie