Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Informatieveiligheid

OCMW's krijgen heel wat gevoelige informatie binnen over hun cliënten waarmee voorzichtig moet omgesprongen worden. Bij de toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de Kruispuntbank, komen bovendien heel wat verplicht na te leven minimale veiligheidsnormen kijken. Iedere instelling van sociale zekerheid, en dus ook een OCMW, moet er immers voor zorgen dat er binnen hun organisatie vertrouwelijk met cliëntgegevens en dossiers wordt omgesprongen.

Op deze pagina kan je informatie en documentatie vinden over informatieveiligheid.

Elektronisch inzagerecht voor raadsleden

De werkgroep informatieveiligheid boog zich over het elektronisch inzagerecht voor OCMW-raadsleden. Samen met een oproep in VVSG-week over de gebruikte toepassingen werd een document opgemaakt met praktische tips en toepassingen. De focus ligt bij dit document voornamelijk bij het OCMW. Omdat zij werken met cliëntdossiers is de veiligheid van de toepassing veel belangrijker dan bij de dossiers die op de agenda van de gemeenteraad staan. Hieronder kan u een link naar dit document vinden. Let wel op: de lijst met toepassingen is niet exhaustief en enkel gebaseerd op de antwoorden van de bevraging, bovendien geeft VVSG geen waardeoordeel aan de verschillende toepassingen. De keuze van een toepassing ligt volledig bij het lokale bestuur en hang ook af van de infrastructuur die al aanwezig is.

Navigatie