Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Etnisch-culturele diversiteit

De laatste decennia is de diversiteit in de Vlaamse gemeenten sterk toegenomen. Deze evolutie daagt lokale beleidsmakers uit om het beleid en dienstverlening aan te passen. De VVSG wil gemeenten en OCMW's ondersteunen bij het uitwerken van hun integratie- en inburgeringsbeleid.
  
Op deze deelsite vindt u meer informatie over het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid. Onder die rubrieken treft u onder andere een leidraad aan voor regie of een document dat u kan helpen bij de opmaak van een omgevingsanalyse. Daarnaast bieden we u inspirerende praktijkvoorbeelden van diversiteitsbeleid in verschillende beleidsdomeinen, bijvoorbeeld op vlak van samenleven in de publieke ruimte. Ook over antidiscriminatie vindt u concrete handvatten waarmee u aan de slag kan. Verder kunt u onder de rubriek diversiteitsvraagstukken een aantal praktische fiches downloaden die u op weg kunnen helpen om een antwoord te formuleren op specifieke diversiteitsvragen.
     
Klik verder voor meer informatie over het vreemdelingenbeleid en een divers personeelsbeleid.

In de Kijker:

Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit

Publicatie en presentaties van 'Opvang naar samenleven'

Zoek hier naar projecten over etnisch-culturele diversiteit

Navigatie