Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Huurwaarborg

Jaarlijks doen een 10.000-tal Vlaamse huurders beroep op het OCMW voor de betaling van de huurwaarborg. De huurwaarborg vormt immers een zware financiële last voor de minderbegoede burger.

De OCMW's hebben verschillende mogelijkheden om cliënten te ondersteunen bij het betalen van de huurwaarborg :

  • Het OCMW stort het bedrag van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder (conform de woninghuurwet).
  • Het OCMW kan voor dergelijke borgstelling ook beroep doen op de diensten van een bank. In dat geval wordt een bankwaarborg afgeleverd.
  • Het OCMW levert een eigen waarborgbrief af aan de verhuurder.

Voor cliënten die een sociale huurwoning huren, dient de hulpverlening van het OCMW afgestemd te zijn op het sociale huurbesluit.

Meestal zal het OCMW met de betrokken huurder afspreken dat deze het bedrag van de waarborgsom geleidelijk bijeen spaart. In geval het OCMW een waarborgbrief of bankwaarborg afleverde, vervalt de borgstelling op moment dat  de huurder het gehele bedrag heeft gespaard. De huurwaarborg wordt dan op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gezet. Wanneer het OCMW de huurwaarborgsom zelf reeds stortte op een geblokkeerde rekening, betaalt de huurder de huurwaarborg stelstelmatig terug aan het OCMW. De hulpverlening van het OCMW moet in dat geval gezien worden als een kosteloze lening van het OCMW aan de cliënt.

De OCMW's krijgen een beperkte federale toelage voor het verlenen van huurwaarborgen.

Navigatie