Navigatiekoppelingen overslaan
werking & organisatie
sociaal beleid
welzijnsvoorzieningen
vrijetijdsbeleid
Economie & Werk
omgeving
veiligheid
internationaal
Onderwijs
Platteland
  
VVSG > sociaal beleid > OCMW-dienstverlening > Huurwaarborg
Zoeken

Huidige huurwaarborgregeling werkt niet
Nathalie Debast - 02/02/2010
Het wettelijke systeem van de huurwaarborg werkt niet. Daarom willen de OCMW’s de oprichting van één centraal huurwaarborgfonds, waarin alle huurwaarborgen worden gestort en beheerd. Dit heeft als grote voordeel dat de verhuurder niet weet dat de huurder geholpen wordt en het is niet-stigmatiserend voor kwetsbare huurders.  Zolang zo’n fonds er niet is, moet het wettelijke systeem ook in de praktijk leiden tot een duidelijk trapsgewijs systeem. Uitgangspunt is dat wie zelf zijn waarborg kan samenstellen, dit ook zelf doet. Kan dit niet, dan kan men naar de bank stappen die de waarborg voorschiet. Voor driekwart van de potentiële huurders zou dit volgens de OCMW’s een oplossing zijn omdat het gaat om mensen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen: ze hebben een inkomen op een zichtrekening en zijn in staat de waarborg in drie jaar bijeen te sparen. Is de bank geen optie omdat er daadwerkelijk wordt gevreesd voor verdere financiële problemen, dan kan het OCMW helpen. Dit laatste is dan ook écht de beste oplossing aangezien het dan gaat om mensen die bijkomende ondersteuning en begeleiding van het OCMW nodig hebben. Een gentlementsagreement met de banken moet die afbakening regelen. Er moet ook een plafond komen op de kosten die de banken aanrekenen. Uit een VVSG-bevraging blijkt dat 32 % van de OCMW’s de huurwaarborg altijd geeft in de vorm van financiële steun, 25% meestal. 68% werkt nooit met de bankwaarborg o.b.v. een standaardovereenkomst tussen OCMW en bank. Op de vraag of OCMW-cliënten gebruik maken van de mogelijkheid om een huurwaarborg te krijgen van de bank als ze een zichtrekening hebben, zei meer dan de helft van de OCMW’s  (56.5%) dat dit nooit gebeurt,  37% antwoordde soms. De OCMW’s maakten dit standpunt over aan Federaal minister van Justitie Stefaan De Clerck die is begonnen aan een evaluatie van de wettelijke regeling.  

Huurwaarborg
Jaarlijks doen een 10.000-tal Vlaamse huurders beroep op het OCMW voor de betaling van de huurwaarborg. De huurwaarborg vormt immers een zware financiële last voor de minderbegoede burger.

De OCMW's hebben verschillende mogelijkheden om cliënten te ondersteunen bij het betalen van de huurwaarborg :

  • Het OCMW stort het bedrag van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder (conform de woninghuurwet).
  • Het OCMW kan voor dergelijke borgstelling ook beroep doen op de diensten van een bank. In dat geval wordt een bankwaarborg afgeleverd.
  • Het OCMW levert een eigen waarborgbrief af aan de verhuurder.

Voor cliënten die een sociale huurwoning huren, dient de hulpverlening van het OCMW afgestemd te zijn op het sociale huurbesluit.

Meestal zal het OCMW met de betrokken huurder afspreken dat deze het bedrag van de waarborgsom geleidelijk bijeen spaart. In geval het OCMW een waarborgbrief of bankwaarborg afleverde, vervalt de borgstelling op moment dat  de huurder het gehele bedrag heeft gespaard. De huurwaarborg wordt dan op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gezet. Wanneer het OCMW de huurwaarborgsom zelf reeds stortte op een geblokkeerde rekening, betaalt de huurder de huurwaarborg stelstelmatig terug aan het OCMW. De hulpverlening van het OCMW moet in dat geval gezien worden als een kosteloze lening van het OCMW aan de cliënt.

De OCMW's krijgen een beperkte federale toelage voor het verlenen van huurwaarborgen.