Logo
  

Expertisecentrum sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Komosie

KVLV

 

Steunpunt Hoeveproducten

Departement landbouw en visserij

Vereniging Vlaamse Provincies

Velt

vzw Tuinhier

Ovam

Ovam

LNE Vlaanderen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Fairtrade Belgium

ACR+
VLAM
Stad Gent