VVSG Werkgroep Smart City

 

180622ntwrk01 - kopie.jpg 

De centrumsteden komen regelmatig samen in het kader van het "Smart Flanders"-project. VVSG maakt ook deel uit van deze stuurgroep.

Omdat smart city niet enkel een verhaal is voor centrumsteden alleen en omdat we de werkzaamheden van het Smart Flanders-project en de hieruit geleerde lessen, ook willen vertalen naar andere lokale besturen, gingen we eind 2017 bij VVSG van start met een nieuwe "Smart city"-werkgroep.

De groep bestaat uit vertegenwoordigers van een vijftiental lokale besturen: verschillende profielen en een mix van mandatarissen en ambtenaren. Met deze werkgroep willen we de uitwisseling van interessante praktijken en projecten onder lokale besturen bevorderen. Door de kruisbestuiving tussen verschillende innovatieve lokale besturen, groot en klein, willen we gemeenten informeren over de kansen en inspireren om "smart" aan de slag te gaan. We beogen hier vooral een uitwisseling over vernieuwende projecten waar het lokaal bestuur gebruik maakt van ICT, data en technologie om een aantal uitdagingen in de gemeente rond leefbaarheid en veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit… aan te pakken. Ook het belang van burgerparticipatie en het betrekken van verenigingen, academici en bedrijven bij dergelijke projecten komen aan bod.

Elk overleg sluit een vertegenwoordiger van een centrumstad bij de groep aan, om zo de uitwisseling tussen grote en kleine steden te garanderen. Ook Smart Flanders is een terugkerend agendapunt.

Wil jij voor jouw stad of gemeente ook bij deze enthousiaste groep aansluiten? Dat kan! Stuur even een mailtje met wat info over jullie projecten en wij nodigen je uit voor een volgend overleg.