Vendor lock- in of vendor dependency

Samenwerken met IT-leveranciers en bedrijven is belangrijk. Er compleet afhankelijk van zijn is een ander verhaal.  Goede afspraken zijn cruciaal om het zogenaamde vendor lock-in of vendor dependency te voorkomen. Ook over het eigenaarschap van data en het openstellen van data zijn goede afspraken nodig. Vaak begint het al bij het vermelden van de juiste bepalingen in de opmaak van het bestek. 

De innovatieve aanbesteding is een interessante techniek om samen met de leverancier tot een innovatieve oplossing te komen ten dienste van de gemeente.  Het is ook belangrijk om in de bestekken aandacht te schenken aan security by design en interoperabiliteit van de systemen. Door op een innovatieve manier de marktverkenningsfase in te vullen geef je de kans aan een ecosysteem van start-ups tot corporates die zich ontwikkelen rond uw stad of gemeente.

Door als lokaal bestuur digitale standaarden en bouwstenen van de centrale overheden te adopteren, kan de leveranciersafhankelijke technologie ook voor een stuk worden vermeden. Om de bruikbaarheid te verhogen moet het ontwikkelen van bouwstenen, standaarden en authentieke gegevensbronnen, door de centrale overheden, zoveel mogelijk gebeuren samen mét de lokale besturen.