SDGs voor lokale politici

Vanuit de VVSG hopen wij dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een prominente plaats krijgen in de nieuwe gemeentelijke meerjarenplannen. De SDGs zijn immers een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen die respect voor onze planeet en haar bewoners bevorderen.

Het bestuursakkoord is een belangrijke stap naar het nieuwe meerjarenplan. We geven u graag een aantal tips mee om rekening te houden met de SDGs in het bestuursakkoord.

Voor extra inspiratie over hoe collega-politici te overtuigen van de SDGs, kan u beroep doen op dit 'spiekbriefje'.

In de zomer van 2017 stuurde de VVSG brieven uit naar de voorzitters van alle grote nationale partijen met de vraag om de SDGs op te nemen in de basisverkiezingsprogramma's die zij uitsturen naar hun lokale afdelingen. We vroegen hen ook om de SDGs op de agenda van partijcongressen te plaatsen. Die brief vind je hier.

In oktober 2017 stuurden we ook brieven uit naar de schepencolleges van de 50 gemeenten die zich kandidaat stelden voor ons SDG-piloottraject. In deze brief vroegen we hen om de rol van 'SDG-ambassadeur' op te nemen en het belang van de SDGs te onderstrepen bij collega's en op bijeenkomsten van hun partij.

In dit document reiken we een aantal concrete pistes, aanbevelingen en voorbeelden aan waarmee lokale partijen en politici aan de slag kunnen gaan om de SDGs een plaats te geven in hun programma en communicatie. Wil U de SDGs visueel opnemen in uw politieke documenten? Dat kan via dit sjabloon.
Deze documenten zijn ook beschikbaar in het Engels: aanbevelingen EN, spiekbriefje EN, sjabloon EN.

We hopen dat u onze suggesties rond de integratie van de SDGs in lokale partijprogramma's ter harte neemt. Want een coherent en structureel beleid voor duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als beleidsmakers overal in Vlaanderen er hun schouders onder zetten.