SDGs in mijn gemeente

​VVSG ging in mei 2017 van start met een piloottraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) dat loopt tem 2019. Met dit traject onderzoeken we, samen met 20 lokale besturen, hoe duurzaamheid op een coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen (2020-2025).

Basistool voor gemeenten

Via de basistool krijg je aan de hand van gerichte vragen meer zicht op waar jouw gemeente staat in het SDG-verhaal en om aan de hand hiervan te bepalen waar jullie nog op willen inzetten. De vragen gaan over sensibilisering, communicatie en beleid.

De tool is een instrument tot zelfanalyse. Ze kan gebruikt worden om intern de discussie aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden en politici. De tool reikt daarnaast ideeën aan hoe je concreet aan de slag kan met de SDGs binnen je gemeente, zowel op informatief als beleidsmatig vlak.

Lees zeker eerst de handleiding vooraleer je de tabel invult.

SDGs in de omgevingsanalyse

Om de SDGs te integreren in het gemeentelijk beleid heb je een draagvlak nodig. Dit kan je bekomen via sensibiliseringsacties (zie blok 'Inspiratie'). Maar om duurzame ontwikkeling structureel te verankeren in het gemeentelijk beleid, moeten de SDGs opgenomen worden in de beleidsplanning.

Samen met de kerngroep van 20 pilootgemeenten werkten we aan de integratie van de SDGs in de omgevingsanalyse. Het resultaat is een inspiratienota gebaseerd op 5 scenario's. De scenario's gaan van een basisintegratie van de SDGs (aftoetsing achteraf) tot het structureren van de omgevingsanalyse volgens de 17 SDGs of de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling. Ook administratieve memoranda worden behandeld. Je vindt in de nota reeds een aantal gemeentelijke praktijkvoorbeelden.
Kies voor het scenario dat haalbaar is binnen jouw gemeente of gebruik ze als bron van inspiratie om je eigen parcours uit te stippelen.

In 2018 werken we verder op andere aspecten van de beleidsplanning, zoals de meerjarenplannen en indicatoren. 

Leidraad

Lokale besturen die interesse hebben om de bijdrage van hun organisatie aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het licht te zetten, kunnen zich laten inspireren of leiden door de verschillende stappen beschreven in deze leidraad.