SDGs in mijn gemeente

​​​VVSG ging in mei 2017 van start met een piloottraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) dat loopt tem 2019. Met dit traject onderzoeken we, samen met 20 lokale besturen, hoe duurzaamheid op een coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen (2020-2025).

SDGs in de gemeentelijke meerjarenplanning (2020-2025)

Om de SDGs te integreren in het gemeentelijk beleid heb je een draagvlak nodig. Dit kan je bekomen via sensibiliseringsacties (zie blok 'Inspiratie'). Maar om duurzame ontwikkeling structureel te verankeren in het gemeentelijk beleid, moeten de SDGs opgenomen worden in de beleidsplanning.

De nieuwe meerjarenplanning (2020-2025) is hiervan het sluitstuk. Met de pilootgemeenten ontwikkelen we tools en aanbevelingen hoe je de SDGs kan meenemen bij de opmaak van het MJP. In deze inspiratiegids over SDGs in de BBC-meerjarenplanning​​ reiken we onder meer manieren aan om de SDGs te verwerken in de visie en missie van je lokaal bestuur en om ze te gebruiken als kader om de doestellingen en acties in je meerjarenplan mee te bepalen of aan af te toetsen. Daarnaast hebben we aandacht voor monitoring en rapportering via lokale SDG-indicatoren en SDG-rapporteringscodes in de BBC. Ook SDG's en burgerparticipatie komt aan bod.

Vooraleer je het meerjarenplan begint uit te werken, zal het nieuw college – al dan niet in samenspraak met de administratie – de prioriteiten voor de komende legislatuur bepalen. Je kan ervoor kiezen om reeds in deze fase de SDGs aan te reiken als kader. We reiken je drie methodieken aan om een SDG-impactanalyse​​ uit te voeren om zo de prioriteiten van jouw bestuur mee te bepalen. (Eén van de methodieken is deze exceltool van Sustenuto​.)

Lokale SDG-indicatoren

Om als gemeente je bijdrage aan Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te monitoren, zijn indicatoren belangrijk. VVSG stelde samen met de SDG-pilootgemeenten een set op van lokale SDG-indicatoren. We selecteerden 205 indicatoren en stelden een basisset op van 54 indicatoren. Je kan deze natuurlijk aanpassen of zelf indicatoren toevoegen waarmee je je bijdrage aan de SDGs kan opvolgen.

Gebruik de SDG-indicatoren bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan. Zo kies je niet alleen voor indicatoren die de evolutie van je doelstellingen en acties opvolgen, maar meteen ook je bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen meten.

Hanteer het exceldocument met de​ lokale SDG-indicatoren​​ samen met de handleiding.

SDGs in de omgevingsanalyse

Samen met de kerngroep van 20 pilootgemeenten werkten we aan de integratie van de SDGs in de omgevingsanalyse. Het resultaat is een inspiratienota​ gebaseerd op 5 scenario's. De scenario's gaan van een basisintegratie van de SDGs (aftoetsing achteraf) tot het structureren van de omgevingsanalyse volgens de 17 SDGs of de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling. Ook administratieve memoranda worden behandeld. Je vindt in de nota reeds een aantal gemeentelijke praktijkvoorbeelden.
Kies voor het scenario dat haalbaar is binnen jouw gemeente of gebruik ze als bron van inspiratie om je eigen parcours uit te stippelen.

In 2018 werken we verder op andere aspecten van de beleidsplanning, zoals de meerjarenplannen en indicatoren. 

Basistool voor gemeenten

Via de basistool krijg je aan de hand van gerichte vragen meer zicht op waar jouw gemeente staat in het SDG-verhaal en om aan de hand hiervan te bepalen waar jullie nog op willen inzetten. De vragen gaan over sensibilisering, communicatie en beleid.

De tool is een instrument tot zelfanalyse. Ze kan gebruikt worden om intern de discussie aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden en politici. De tool reikt daarnaast ideeën aan hoe je concreet aan de slag kan met de SDGs binnen je gemeente, zowel op informatief als beleidsmatig vlak.

Lees zeker eerst de handleiding vooraleer je de tabel invult.

Leidraad

Lokale besturen die interesse hebben om de bijdrage van hun organisatie aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het licht te zetten, kunnen zich laten inspireren of leiden door de verschillende stappen beschreven in deze leidraad.