Omgevingsanalyse

Wilt u de beleidsplanning aangrijpen om de SDGs een prominente plaats te geven in uw gemeente? Raadpleeg dan zeker de inspiratienota over de integratie van de SDGs in de omgevingsanalyse.

In het SDG-piloottraject werkten we samen met de kerngroep van 20 pilootgemeenten werkten we aan de integratie van de SDGs in de omgevingsanalyse. Het resultaat is een inspiratienota gebaseerd op 5 scenario's. De scenario's gaan van een basisintegratie van de SDGs (aftoetsing achteraf) tot het structureren van de omgevingsanalyse volgens de 17 SDGs of de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling. Ook administratieve memoranda worden behandeld.

Kies voor het scenario dat haalbaar is binnen uw gemeente of gebruik ze als bron van inspiratie om uw eigen parcours uit te stippelen. In de nota zijn concrete praktijkvoorbeelden van verschillende gemeenten toegevoegd.