Andere interessante bronnen

Provinciaal

De provinciale besturen van West-Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen (SDG-kar, poefjes en plooitenten) en Vlaams-Brabant (SDG-spel) hebben een aanbod voor de gemeenten rond de SDGs.

Vlaams

Lees hier hoe de Vlaamse regering de SDGs wil implementeren.

Nationaal

In dit overzicht zet VVSG de belangrijkste rapporten op een rijtje die de vooruitgang inzake de realisatie van de SDGs in België evalueren.

Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 34 indicatoren.

Met goed gefundeerde dossiers en eisen voor de regering herinnert Perspective 2030 onze politici voortdurend aan hun belofte om de SDG's te realiseren. De campagne wordt gecoördineerd door 11.11.11 en is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties: van milieubewegingen tot vrouwenbewegingen, van armoedeorganisaties tot noord-zuidorganisaties.
In haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, gebruikt 11.11.11 het kader van de SDGs om beleidsaanbevelingen te formuleren voor een sterk lokaal mondiaal beleid.

Op de Belgische SDG-website vind je onder andere:

Met het project "Gemeente voor de toekomst" helpt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) lokale besturen op weg naar een duurzame toekomst. De BBL en haar partnerorganisaties bieden begeleiding en advies op maat om duurzame projecten in de praktijk te brengen. Op hun website vind je 100 concrete initiatieven die jouw gemeente duurzamer kunnen maken. Bekijk ook zeker hun Inspiratieboek voor een Duurzaam Lokaal Beleid met tal van concrete praktijkvoorbeelden.

Internationaal

Hier vind je alle 232 SDG-indicatoren die door de VN zijn goedgekeurd.

Op de website van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) vind je heel wat informatie over de SDGs, waaronder ook deze brochure die je in één oogopslag zicht geeft op de SDGs.

Op dit online platform van UNDP, UN-Habitat en de Global Task Force of Local and Regional Governments (GTF) vind je praktische instrumenten en methodieken om de globale doelstellingen te vertalen naar lokale acties.

Dit Policy Transfer Platform verzamelt innovatieve stedelijke projecten uit de hele wereld. Heel wat van deze projecten dragen uitdrukkelijk bij aan de SDGs. Er zijn ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en om eigen projecten in de kijker te zetten. Het platform werd opgestart door de Stad Berlijn in samenwerking met Metropolis en een breed netwerk van partners.

Op de website van Global Taskforce of Local and Regional Governments vind je heel wat bronnen die dieper ingaan op de lokale vertaling van de SDGs, zoals de publicaties:

     - Roadmap for localizing the SDGs: implementation and monitoring at subnational level

     - The Sustainable Development Goals: what local governments need to know

Deze SDG-infosheet (2018) van CIFAL Flanders bevat een selectie van online bronnen over de SDGs. Er is ook een rubriek met bronnen specifiek voor lokale overheden.